Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammet är till för dig som ännu inte blivit behörig till ett nationellt gymnasieprogram.

Studierna anpassas så att de passar din bakgrund, din person och dina framtidsplaner. Målet är att du ska bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller en annan utbildning, eller bli förberedd för att gå ut i arbetslivet.

På Bräckegymnasiet har vi flera olika introduktionsprogram. Vi har Programinriktat val, Yrkesintroduktion samt tre varianter av Individuellt alternativ. Du kan läsa mer om dem på sidorna här intill.