Foto: Nicklas Nuland

Bibliotek

På Bygg- och anläggningsprogrammet har du tillgång till Älvstrandens bibliotek. Det är ett kombinerat folk- och skolbibliotek med utsikt över Göta älv. Här kan du låna böcker, läsa tidningar, använda datorer och studieplatser.