Foto: Gerd Polheimer

Vår förskola

Förskolan ligger i Bräcke Diakonis lokaler som har nära naturen med både en park och en skog in på knuten. Vi är en förskola med utomhusprofil.

Avdelningar och personal

På förskolan arbetar sex utbildade förskollärare och barnskötare. Vi arbetar tillsammans i ett storarbetslag där vi under dagen delar in oss i två grupper. På förskolan går det cirka 40 barn mellan ett till fem år. På dagarna är vi tillsammans allihop på morgonen och på eftermiddagen.

Förskolans lokaler och utemiljö

Förskolan har ett stort lekrum, en ateljé och ett kombinerat kök och aktivitetsrum. I huset har vi även tillgång till en gymnastiksal och vi ser både gården och skogen som rum i vår verksamhet. Vår gård erbjuder många olika utmaningar och är under ständig förändring. Vi odlar rotfrukter, örter och blommor i pallkragar och snickrar gärna med barnen. Mellanmålet äter vi ofta ute, antingen på gården eller i den närliggande skogen.

En dag på förskolan

På morgonen har vi drop in-frukost vilket innebär att barnen kommer vid lite olika tider och äter sin frukost tillsammans med oss pedagoger. Från klockan 9 till 13.30 pågår våra gruppaktiviteter. Vi äter lunch i två sittningar. Efter första sittningen sover de barn som behöver det ute sina vagnar. De andra barnen har olika former av vila. På fredagar är vi tillsammans hela förskolan och gör gemensamma aktiviteter. Vi går gärna på utflykt till andra lekplatser, museum och teatrar. Under året har vi midsommarfest, luciafest samt äventyr till vår, påsk och jul. Föräldrarna bjuds även in till fixarkvällar där vi har gården i fokus.

Utomhusprofil

Vi är en förskola med utomhusprofil. Våra ledord för verksamheten är de fyra u:na vilka är uppleva, uppmuntra, utforska och utmana vilket vi främst gör utomhus. Vi är ute mycket eftersom vi tror att barn, och även vuxna, mår bra av att vara ute.

Vårt mål är att använda hela utomhusmiljön för att väcka barnens intresse och nyfikenhet för matematik, naturvetenskap, teknik och kommunikation. Vi strävar efter att sudda ut gränsen mellan inne och ute och ser helt enkelt skogen, ängen och gården som ytterligare rum att vistas i.

Utomhuspedagogik är ett pedagogiskt förhållningssätt som syftar till ett växelspel mellan erfarenhet och reflektion grundat på upplevelser i autentiska situationer. Utomhuspedagogiken flyttar lärandet från den invanda miljön ut i naturen och stimulerar barnens alla sinnen.

Besök förskolan

Alla besök för visningar av förskolan är inställda tills vidare på grund av Covid 19. När vi erbjuder visningar igen uppdaterar vi informationen här.