Läsårstider och ledighet

Här kan du se när terminerna börjar och slutar samt lov- och studiedagar. Höstlov är alltid vecka 44 och sportlov vecka 7. Vilken vecka det är påsklov kan variera och ligga före eller efter påsk. Men lovet är alltid samtidigt i alla skolor i Göteborg.

Alla kommunala skolor i Göteborg har samma läsårstider för elever från höstterminen 2020 till och med vårterminen 2022.

Fritidshem och förskolor är stängda på samma dagar i hela Göteborgs Stad så att vardagen för dig som vårdnadshavare blir enklare att planera. 

Vårterminen 2021

 • Vårterminen startar 12 januari 2021

 • Vårterminen slutar 15 juni 2021

Ändrade skoldagar på grund av att höstterminen 2020 avslutades tidigare

 • 31 mars är en skoldag. Detta var tidigare en studiedag.

 • 12 maj är en skoldag. Detta var tidigare en studiedag.

Lovdagar/lediga dagar

Dagar då skolan är stängd men fritidshemmen har öppet

 • 15–19 februari (vecka 7) sportlov

 • 1 april studiedag

 • 6–9 april (vecka 14) påsklov

 • 14 maj klämdag

Dagar då skolan och fritidshemmen är stängda

 • 11 januari — studiedag

 • 16 juni — studiedag

Sommarperioden 2021

Den ordinarie fritidshemsverksamheten har stängt under fyra veckor på sommaren. Den här sommaren infaller stängningen vecka 28–31 (från 12 juli till 6 augusti). Ett begränsat antal fritidshem kommer att vara öppna. Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar under den här perioden, ta kontakt med rektor på ditt barns skola i så god tid som möjligt.

 • Från 9 augusti är fritidshemmen öppna som vanligt

Höstterminen 2021

 • Höstterminen startar 18 augusti 2021

 • Höstterminen slutar 22 december 2021

Lovdagar/lediga dagar

Dagar då skolan är stängd men fritidshemmen har öppet

 • 1–5 november 2021 (vecka 44) läslov (höstlov)

 • 20–21 september - studiefri dag

Dagar då skolan och fritidshemmen är stängda

 • 16 augusti - studiedag

 • 1 november - studiedag

Jul- och nyårsledighet 2021–2022

Fritidshemmen är öppna alla vardagar vecka 51 till vecka 1. Fritidshemmen är stängda på röda dagar och helgdagar.

Vårterminen 2022

 • Vårterminen startar 11 januari 2022

 • Vårterminen slutar 14 juni 2022

Lovdagar/lediga dagar

Dagar då skolan är stängd men fritidshemmen har öppet

 • 14 februari – 18 februari 2022 (vecka 7) sportlov

 • 11 april – 14 april 2022 (vecka 15) påsklov

 • 19 april 20 april 2022 – studiefri dag

 • 27 maj 2022 klämdag

Dagar då skolan och fritidshemmen är stängda

 • 10 januari studiedag

 • 15 juni studiedag

Sommarperioden 2022

Den ordinarie fritidshemsverksamheten har stängt under fyra veckor på sommaren. Den här sommaren infaller stängningen vecka 28–31 (från 11 juli till 5 augusti). Ett begränsat antal fritidshem kommer att vara öppna. Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar under den här perioden, ta kontakt med rektor på ditt barns skola i så god tid som möjligt.

 • Från 8 augusti är fritidshemmen öppna som vanligt

Såhär ansöker du om ledighet för ditt barn

Det är rektorn på ditt barns skola som bestämmer om barnet får vara ledig från skolan eller inte. Ditt barn kan få ledigt 10 skoldagar, om det finns behov för det. Ditt barn kan även få vara ledig från skolan en längre tid, men då måste det finnas speciellt viktiga anledningar till ledigheten. Läs gärna mer om vilka möjligheter skolan har att bevilja ledighet på Skolverkets webbplats om ledighet i skolan. 

För att ansöka om ledighet för ditt barn ska du lämna in blanketten "Ansökan om ledighet för elev" till klassläraren.

Du som vårdnadshavare har stort ansvar för att ditt barn tar igen den undervisning som hen missar under ledigheten.