Alltid på biblioteket

Här finns information om regelbundna aktiviteter som finns på biblioteket.

Boka bibliotekarie

Behöver du hjälp med din dator, surfplatta eller hur du söker på internet? Boka en bibliotekarie i en timme som hjälper dig med just dina frågor.

Boken kommer

Kan du inte komma till biblioteket så kommer biblioteket till dig. Vi skickar ut boklådor och talböcker till de som har svårt att ta sig till biblioteket. Prata med oss på biblioteket så berättar vi mer.

Legimus och talböcker

Om du har svårt att läsa tryckt text (t.ex. på grund av dyslexi eller synnedsättning) hjälper vi dig att hitta talböcker eller läsa via Legimusappen. Prata med oss på biblioteket så bokar vi en tid.

Bibliotekscykeln

Vi har en fin bibliotekscykel som vi cyklar runt med och blir ett mobilt bibliotek. Skulle du vilja att cykeln besöker någon särskild plats eller ett evenemang i stadsdelen? Prata med oss på biblioteket om bokning.