Kontakt

Vi finns här för dig som stödjer en närstående som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd. Anhörigstödet erbjuder samtal, enskilt eller i grupp, information, råd och vägledning.

För dig med närstående under 65 år, Karl Gustavsgatan

Telefon
031- 365 73 52
Besöksadress
Karl Gustavsgatan 63
Postadress
Box 4053
422 04 Hisings Backa  
Kontakt
Lizel Forsberg