Enhet Tal och språk F-9

Här går elever med generell språkstörning från förskoleklass och upp till årskurs 9. Vi tar emot elever från hela Göteborg med kranskommuner.

Verksamheten är strukturerad, upplevelsebaserad och konkret. Pedagogerna varierar undervisningen efter elevens och elevgruppens behov. Att stärka elevernas tillit till sig själv, självkänsla och lust att lära är grunden i vår undervisning.

Om undervisning och klasser

Här arbetar vi för att hitta individuella lösningar för varje elev.

Kannebäcksskolans tal- och språkinriktning innebär:

  • strukturerad och konkret pedagogik
  • bildstöd och visuella arbetsscheman
  • individuellt stöd i läs- och skrivinlärning
  • språkträning genom bland annat musik, dans och bild
  • tecken som stöd

Undervisningen bedrivs i små klasser om 6 till 8 elever med stor möjlighet till individualisering. På skolan finns talpedagoger och logopeder som ger eleven enskild tal- och språkträning utifrån hans eller hennes behov.

På vår enhet finns fritidshem med mindre grupper men du kan också välja skolbarnomsorg i din hemstadsdel eller kommun.

Så ansöker du till Enheten Tal och Språk

Kontakta elevhälsochefen i det område där din hemskola ligger.