Enhet Döv och hörsel F-9

Här går elever med döv- och hörselskador från förskoleklass till årskurs 9. Vi tar emot elever från hela Göteborg med kranskommuner.

Hos oss får varje elev undervisning på det språk som hon eller han har lättast att lära sig på. Alla elever ska ha förutsättningen att kunna lära sig samma saker. Därför kan eleverna välja mellan teckenklass, hörselklass och klass för barn med språkstörning. Det går också att växla mellan klasserna i olika ämnen.

Undervisning och klasser

Eleverna läser enligt grundskolans läroplan och undervisas utifrån sina individuella behov av erfarna lärare med hög kompetens inom döv- och hörsel. Eleverna får även stöd av specialpedagoger och hörselpedagoger. Bland skolans personal finns både döva, hörselskadade och hörande.

Elever kan välja mellan teckenklass och hörselklass. Vissa elever behöver undervisning på både teckenspråk och talad svenska, för dem finns möjligheten att växla mellan döv- och hörselklass i olika ämnen. Självklart finns hörselteknik i alla klassrum.

Undervisning i teckenklass

I våra teckenklasser är all undervisning på teckenspråk och svenska undervisas som andraspråk med tonvikt på läsning och skrivning.

Undervisning i hörselklass

I hörselklasserna talar vi svenska och teckenspråk. Undervisningen sker på svenska. Det finns tillgång till teleslinga, tekniskt stöd och teckenstöd.

Hur ansöka till enhet Döv- och hörsel

Kontakta elevhälsochefen i det område där din hemskola ligger.