LUSTA ljudlabb

Genom att skapa en verklighetslabb för ljud vill Göteborgs Stad i projektet LUSTA undersöka hur stadens buller kan minskas för de som lever och verkar här. I första skedet undersöker projektet förutsättningarna för en framtida testarena.

Projektets syfte och mål är att bidra till utveckling av bullerdämpande lösningar genom att undersöka förutsättningarna för att bygga upp en testarena i verklig stadsmiljö samt ett virtuellt upplevelselabb. Göteborgs Stad ingår tillsammans med bland andra Chalmers och Göteborgs Universitet i projektet som finansieras av Vinnova under 2017 och 2018 då fokus ligger på omvärldsanalys samt att finna en plats för den planerade testarenan.

LUSTA, Livable Urban Soundscape Test Arena, har som målsättning att på lång sikt bidra till utvecklingen av bullerdämpande lösningar och därmed bidra till en god ljudmiljö (i Göteborg och andra städer). Projektet väntas även kunna bidra till ökad kunskap inom forskning och tillämpning runt bullerproblematik samt spridning av kunskap och resultat för att fler städer ska anta bullerutmaningen.

Genom att skapa en testarena för att locka teknik och lösningar till Göteborg kan projektet bidra till utvecklingen av teknikområdet och samtidigt kan staden få tillgång till lösningar på bullerproblematiken. Testarenan planeras som en kombination av en testarena i verklig miljö samt en simulerad miljö för att bedöma upplevelse hos och effekt på människan.

I den framtida testarena är det sedan tänkt att materialtillverkare ska ges möjlighet att testa produkter i verklig miljö. Resultaten planeras sedan användas i en virtuell ljudmiljö där ljudbilden simuleras till verklig skala i ett upplevelselabb där referensgrupper, medborgare, professionella (t.ex. planerare) och andra intressenter kan uppleva effekten och förmedla sina upplevelser. Från mätresultat och upplevelsen i auraliseringen (datorsimuleringen av ljudmiljön) är det även tänkt att hälsoeffekterna ska kunna bedömas för att få underlag till hur staden ska planeras för bra livskvalitet med människors hälsa i fokus.


Projektet finansieras av
Vinnova.


Projektet drivs av Trafikkontoret.