Vi samarbetar om Drive Me

Det är flera myndigheter och affärsdrivande bolag som samverkar kring autonoma, självstyrande fordon i Drive Me projektet.