Publikationer

Här hittar du rapporter och andra dokument relaterade till DriveMe-samarbetet.

Automatiserade fordon - i lokal och regional miljö

I den här skriften belyser SKL hur automatiserade fordon kan komma att påverka våra medlemmar på lokal och regional nivå. Läs rapporten här

Hur kan autonoma transportsystem skapa värde i städer?

Under 2016 och 2017 hölls fem workshoppar med Co Creation lab-metoden. Projektet, som finansierades av Vinnova genom innovationsprogrammet Drive Sweden, handlade om att samarbeta brett kring stadens utmaningar och utifrån dessa hitta värden och en gemensam bild kring utmaningar vi står inför. Göteborgs Stad och Chalmers var projektparterns. Läs mer i slutrapporten Co-Creation Lab How can autonomous transport systems bring value in cities

Läs Drive Me-rapporten:
Självparkerande bilar
– en spännande framtidsmöjlighet.

Se filmen om autonomous driving/Drive Me på Volvos webb