AHA2

Genom erfarenheterna som inhämtades i  projektet "A Human Approach" (AHA) fortsätter arbetet med att designa och lära sig mer om framtidens smarta stadsmobilitetstjänster i AHA2.

AHA II svarar mot ett ökat behov av samarbete mellan offentlig sektor och industri, samt att involvera och engagera allmänheten i utvecklingen av nästa generations mobilitet.

Projektet tar sin utgångspunkt i människors vardagsliv i specifika stadsdelar i Helsingborg och Göteborg. I dessa så kallade living labs prototyptestas nya mobilitetstjänster för ”dörr-till-dörr”-transporter av människor och gods som en integrerad del i stadsplaneringen. Projektet och dess resultat kommer att presenteras fortlöpande i såväl offentliga sammanhang som inom akademi och industri både nationellt och internationellt.

Projektet sträcker sig från oktober 2019 till december 2021.

Läs mer om projektet AHA2 på Drive Swedens webbplats  

Läs mer om projektet AHA2 på dess egna webbplats