Enhetskatalogen

Vuxenskolan

Postadress
Örngatan 6
416 67 Göteborg
Om lärvux i Göteborgs Stad
Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har ett inlärningshinder som beror på utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism. På lärvux kan du lära dig mer, repetera tidigare kunskaper eller förbereda dig för yrkeslivet.

Läs mer om lärvux