Enhetskatalogen

Boplats Göteborg AB

Du kan ställa frågor till Boplats genom att gå direkt till

http://boplats.se/fraga

och sedan klicka dig vidare till ett frågeformulär.

Telefon
031-10 02 50
Besöksadress
Rosenlundsplatsen 1
Postadress
Rosenlundsplatsen 1
411 20 Göteborg
Om bolag i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har direkt och indirekt intressen i ett stort antal bolag. Vissa är helägda, andra är delägda. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera.

Bolagen i Göteborgs stad ägs av koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB.

De är uppdelade i sju moderbolag: Energi, Bostäder, Lokaler, Näringsliv, Turism-Kultur-Evenemang, Hamn samt Kollektivtrafik. Dessutom ingår de interna bolagen samt de regionala bolagen.