Enhetskatalogen

Ungdomstjänst

Foto: Åza Larsson

Ungdomstjänst är ett möjligt straff för ungdomar under 18 år som dömts för brott. Den unge får utföra oavlönat arbete och ta del av andra insatser som skall motverka att nya brott begås.

Vi sitter på gångavstånd från bland annat hållplatserna Brunnsparken, Domkyrkan och Stenpiren.

Telefon
031 - 365 00 00
Besöksadress
Norra Hamngatan 8
Postadress
Box 388
401 26 Göteborg

Ola Ahlbeck, socionom

Telefon
031-367 91 27
mobil: 070-626 75 83

Maria Ege, socionom

Telefon
031-367 91 83
072-856 70 28

Sandra Inganäs, socionom

Telefon
031- 367 91 88
076-767 23 21
Du som utsatts för eller bevittnat ett brott, eller är anhörig till någon som utsatts för brott, kan få hjälp att hantera dina upplevelser.

Kommunen har även verksamheter som riktar sig till dig som har begått ett brott.

Mer information om brott och brottsoffer