Enhetskatalogen

EfUS SU-grupper Utby, Ekåsa åk 6-9

Ekåsa skola fotograf: Gustaf af Donner

Ekåsa internat är en särskild undervisningsgrupp med möjlighet till avlastning enligt LSS och SoL måndag–fredag. Verksamheten riktar sig till elever i åk 6–9 med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Telefon
031-365 82 76
Besöksadress
Karduansmakaregatan 23
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Expedition Erik Peining

EfUS Boende

Telefon
031-365 82 76
Adress
Karduansmakaregatan 23
Kontakt
Erik Peining
Beskrivning
Enhetschef Pernilla Andersson, pernilla.2.andersson@majornalinne.goteborg.se, tel. 031-365 88 49
Samordnare Johan Larsson, johan.larsson@majornalinne.goteborg.se tel. 031-365 87 86

EfUS central administration

Telefon
031-365 82 76
Adress
Karduansmakaregatan 23
Kontakt
Erik Peining

Enhetschef

Telefon
031-365 82 05
Kontakt
Minou Padellaro

Skolsköterska

Telefon
031-365 87 53
Adress
Karduansmakaregatan 23
Kontakt
Maie Treier

Kurator

Telefon
031-365 87 78
Kontakt
Amanda Ögren

Specialpedagog

Telefon
031-365 85 75
Kontakt
Laila Boberg
Beskrivning
Specialpedagog

Studievägledning

Telefon
031-365 87 52
Kontakt
Åsa Magnusson

Postadress: SDF Majorna-Linné Box 12013 att. EfUS 402 41 Göteborg

Telefon
031-365 82 76
Adress
Karduansmakaregatan 23
Kontakt
Erik Peining