Enhetskatalogen

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Stadsdelskontoret finns på Första Långgatan 28A, men flera verksamheter och administrativa enheter finns på andra adresser.

Om du ska besöka någon av förvaltningens verksamheter, kontrollera adressen på respektive webbsida (du kan söka på www.goteborg.se).

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Första Långgatan 28a
Postadress
Box 12013
402 41 Göteborg
Fax
031-775 00 13

Diarium

Telefon
031-365 00 00 (växel)
Beskrivning
Hit kan du vända dig om du vill beställa en offentlig handling eller om du vill veta var i en process ett ärende befinner sig.

Dataskyddsombud

Telefon
031-368 65 60 (kl. 9-11 och 13-15 helgfria vardagar)
Adress
Rosenlundsgatan 4

Nämndsekreterare

Telefon
031-365 00 00 (växel)
Mån-tors kl 8-16
Fre samt dag före helgdag kl 8-15
Om stadsdelsförvaltningar i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns flera fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.
Bra länkar:
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker