Enhetskatalogen

Byggarkiv

I arkivet har du möjlighet att ta fram beviljade bygglov sparade på fastighetsbeteckningar från år 1875 fram till nutid. Här hittar du även kartmaterial, lantmäterihandlingar samt äldre och gällande planer.

Telefon
031-365 00 00
Besöksadress
Köpmansgatan 20
Postadress
Box 2554
403 17 Göteborg
Kontakt
Evelina Ahlqvist Johnels