Enhetskatalogen

Stadsrevisionen

Revisionskontorets arbete leds av en revisionsdirektör. På kontoret arbetar också cirka 30 kommunala yrkesrevisorer. Tjänstemännen utgör så kallade sakkunniga biträden till de förtroendevalda revisorerna (politiker). Yrkesrevisorerna på revisionskontoret är indelade i tre team som vardera leds av en teamledare. För varje nämnd och bolag har kontoret en granskningsansvarig yrkesrevisor.

Telefon
031-368 07 00
Besöksadress
Stora Badhusgatan 6
Postadress
Box 2141
403 13 Göteborg
Fax
031-13 71 38

Revisorskollegiet 2015–2018

Beskrivning
Ledamöter:
Lars Bergsten (M), ordförande
Hans Aronsson (S), vice ordförande
Vivi-Ann Nilsson (S)
Sven Jellbo (L)
Lars-Gunnar Landin (MP)
Bengt Bivall (V)
Claes-Göran Lans (M)

Ersättare:
Torbjörn Rigemar (S)
Annika Hofmann (M)
Carina Henriksson Johansson (S)
Gerhard Annvik (KD)

Cecilia Bokenstrand, revisionsdirektör

Telefon
031-368 07 36
Adress
Stora Badhusgatan 6

Anders Landqvist, dataskyddsombud

Telefon
031-368 07 05
Adress
Stora Badhusgatan 6

Nina Wiklander, kommunikationsansvarig

Telefon
031-368 07 14
Adress
Stora Badhusgatan 6

Anders Hasslöf, teamledare

Telefon
031-368 07 08
Adress
Stora Badhusgatan 6

Lisa Berlin, teamledare

Telefon
031-368 07 03
Adress
Stora Badhusgatan 6

Barbro Larsson, nämndsekreterare

Telefon
031-368 07 12
Adress
Stora Badhusgatan 6

Lena Westergren, registrator (tjänstledig)

Telefon
031-368 07 25
Adress
Stora Badhusgatan 6
Måndag–fredag 9–15
Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har nitton fackförvaltningar. Dessutom finns tio stadsdelsförvaltningar och en rad bolag.
Varje fackförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker