Enhetskatalogen

Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har 21 fackförvaltningar. Dessutom finns tio stadsdelsförvaltningar och en rad bolag. Varje förvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Hitta fackförvaltningar
Hitta stadsdelsförvaltningar
Hitta bolag
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker

Stadsrevisionen

Revisionskontorets arbete leds av en revisionsdirektör. På kontoret arbetar också cirka 30 kommunala yrkesrevisorer. Tjänstemännen utgör så kallade sakkunniga biträden till de förtroendevalda revisorerna (politiker). Yrkesrevisorerna på revisionskontoret är indelade i tre team som vardera leds av en teamledare. För varje nämnd och bolag har kontoret en granskningsansvarig yrkesrevisor.

Telefon
031-368 07 00
Besöksadress
Stora Badhusgatan 6
Postadress
Box 2141
403 13 Göteborg
Fax
031-13 71 38

Revisorskollegiet 2015–2018

Beskrivning
Ledamöter:
Lars Bergsten (M), ordförande
Hans Aronsson (S), vice ordförande
Vivi-Ann Nilsson (S)
Sven Jellbo (L)
Lars-Gunnar Landin (MP)
Bengt Bivall (V)
Claes-Göran Lans (M)

Ersättare:
Torbjörn Rigemar (S)
Annika Hofmann (M)
Carina Henriksson Johansson (S)
Gerhard Annvik (KD)

Christin Wrangstedt, revisionsdirektör

Telefon
031-368 07 18
Adress
Stora Badhusgatan 6

Nina Wiklander, kommunikationsansvarig

Telefon
031-368 07 14
Adress
Stora Badhusgatan 6

Anders Hasslöf, teamledare

Telefon
031-368 07 08
Adress
Stora Badhusgatan 6

Lisa Berlin, teamledare

Telefon
031-368 07 03
Adress
Stora Badhusgatan 6

Mats Bengtsson, teamledare

Telefon
031-368 07 34
Adress
Stora Badhusgatan 6

Barbro Larsson, nämndsekreterare

Telefon
031-368 07 12
Adress
Stora Badhusgatan 6

Lena Westergren, registrator

Telefon
031-368 07 25
Adress
Stora Badhusgatan 6
Måndag–fredag 9–15