Enhetskatalogen

Medlingsverksamheten

Foto: Åza Larsson

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som har begått ett brott och den som drabbats av brottet. Tillsammans med en medlare får de en möjlighet att prata om det som har hänt.
Vi sitter på gångavstånd från bland annat hållplatserna Brunnsparken, Domkyrkan och Lilla Torget.

Telefon
031-367 93 43
Postadress
Norra Hamngatan 8
402 25 Göteborg
Fax
031-367 94 13

Anders Karlsson, medlare

Telefon
031-367 90 97
0702-91 10 36

Mattias Hemmingsson, medlare (föräldraledig)

Telefon
031-367 93 56
0725-27 18 77

Sandra Fantini

Telefon
031-367 91 93
0707-80 40 22

Minna Önner Angleflod

Telefon
031-368 81 74
0728-56 61 09
Du som utsatts för eller bevittnat ett brott, eller är anhörig till någon som utsatts för brott, kan få hjälp att hantera dina upplevelser.

Kommunen har även verksamheter som riktar sig till dig som har begått ett brott.

Mer information om brott och brottsoffer