Enhetskatalogen

Selma Center

Foto: Maria Fridén

På mötesplatsen Selma Center är du välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller framföra idéer om stadsdelen. Här finns även möjlighet att delta i olika aktiviteter eller skapa egna.

Kom till dialogmöten i frågor som engagerar dig och ta del av aktuell information från stadsdelsförvaltningen. Kring Selma Center samverkar Förvaltnings AB Framtiden och Göteborgs Stad Norra Hisingen. Selma Center är sommarstängt vecka 28-31. (10 juli-4augusti)

Telefon
031-366 80 07
Besöksadress
Selma Lagerlöfs Torg 25
Postadress
Box 4053
422 48 Hisings Backa
måndag-tisdag 14-17,
onsdag 14-18,
torsdag 9-13
Det går också bra att ringa till oss under våra öppettider.
Om medborgarkontor i Göteborgs Stad
Medborgarkontoren är till för att hjälpa dig att hitta rätt bland verksamheterna i Göteborgs Stad. De finns i flera av stadens stadsdelar.

På medborgarkontoren kan du få specifik information om verksamheterna i den aktuella stadsdelen. Du kan även få personlig vägledning i olika samhällsfrågor, förskola, skola, äldreomsorg, föreningsfrågor, konsumentfrågor, boendefrågor med mera. På medborgarkontoren kan du också läsa stadsdelsnämndens handlingar och protokoll. Kontoren tar även emot synpunkter och klagomål om stadens verksamheter.

Hitta äldrevägledare för teckenspråkiga
Läs mer om tolk vid myndighetskontakter