Enhetskatalogen

Filtrera

Visa som:
 • Barnombud i Västra Hisingen

  Kommunal, Västra Hisingen
  Barnombudet i Västra Hisingen hjälper både barn och vuxna i frågor som rör barn och ungdomar. Barnombudets uppdrag är att se till att alla barn och ungdomar i Västra Hisingen behandlas på ett bra och rättvist sätt och att barnkonventionen följs.

  Öppettider

  8 -16:30
 • Boendestöd Funktionshinder

  Kommunal, Majorna-Linné
  Om du har en bestående psykisk, intellektuell eller neurologisk funktionsnedsättning kan du få boendestöd. Det kan både vara ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och hemmets skötsel. Boendestöd motverkar isolering och ger stöd i dina dagliga aktiviteter. Om du har frågor, är du välkommen att kontakta socialsekreterarna på Funktionshinderenheten som nås via Kontaktcenter.
 • Brukarrevision

  Kommunal, Centrum
  Brukarrevision är ett verktyg för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Revisionen går ut på att brukare intervjuar brukare. Den fokuserar på frågor om bemötande, delaktighet och inflytande.
 • Enheten för kontrakt och uppföljning

  Kommunal, Centrum
  Enheten för kontrakt och uppföljning ansvarar för administrering av stadens valfrihetssystem enligt LOV (lagen om valfrihetssystem). Grunden för arbetet är de förfrågningsunderlag som beslutas av kommunfullmäktige och som reglerar krav på privata utförare av till exempel hemtjänst. Enheten ansvarar för att - handlägga ansökningar om att bli godkänd som privat utförare i Göteborgs Stad - skriva överenskommelser med stadens egen regi - uppföljning av privata utförare samt stadens egen regi - ge stöd till utförare genom exempelvis informations- och dialogmöten - inrätta branschråd
 • Kontaktmannapoolen

  Kommunal
  Kontaktmannapoolen arbetar med att rekrytera, förmedla och handleda kontaktpersoner till ungdomar som är i behov av extra stöd och som är aktuella inom socialtjänsten i Göteborg. Vi sitter på gångavstånd från hållplatserna Brunnsparken, Domkyrkan och Lilla Torget.
 • Kvartetten gruppboende

  Fristående, Askim-Frölunda-Högsbo
  Kvartetten består av fyra gruppboenden som drivs i form av intraprenad. Kvartetten är en idéburen arbetsplats och det centrala för oss som bor och arbetar här är att utvecklas tillsammans.
 • Nätverkslaget

  Kommunal
  Nätverkslaget arbetar med nätverksmetoden för att hjälpa personer som hamnat i svårigheter. Han eller hon kan just då ha det svårt att ta kontakt med viktiga personer i sitt nätverk som till exempel familj, släkt och vänner. Samtidigt har det stor betydelse för framtiden att få stöd och hjälp från sin omgivning. I nätverksmötet samlas viktiga personer från det privata och professionella nätverket för att tillsammans samtala och skapa förståelse kring en situation och gemensamt komma fram till förslag och lösningar. I mötet kan nätverket hitta vägar till en positiv förändring. Kontakta oss om du vill vet mer!
 • Nätverkslaget Västra Hisingen

  Kommunal, Västra Hisingen
  När en person eller en grupp befinner sig i en situation som är svår att lösa, kopplas ibland Nätverkslaget i Västra Hisingen in och man ordnar ett så kallat nätverksmöte. Med stöd av Nätverkslaget bjuder då den som behöver hjälp in personer som är viktiga för honom/henne/hen. Syftet med mötet är att tillsammans diskutera den aktuella situationen och hitta gemensamma hållbara lösningar. Alla kan få hjälp av oss: barn, ungdomar, vuxna, personalgrupper, familjer, elever eller skolklasser. Innan arbetet kan sätta igång behöver Nätverkslaget ett uppdrag från exempelvis en socialsekreterare eller en rektor.
 • Sambuh

  Kommunal, Västra Hisingen
  Sambuh är ett HVB (Hem för vård eller boende) och stödboende för ungdomar 16-20 år. Verksamheten riktar sig till dig som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma och behöver stöd till att bli självständig och klara ett eget boende. Sambuh kan endast ta emot ungdomar som är folkbokförda i någon av stadsdelarna på Hisingen. Då Sambuh är ett bistånd via Socialtjänsten, görs ansökan hos socialsekreterare i aktuell stadsdel.
 • Social utveckling

  Kommunal, Centrum
  Social utveckling vänder sig till dig som arbetar i Göteborg och vill ha stöd och kompetensutveckling inom det sociala området. Vi erbjuder kurser och föreläsningar, men skräddarsyr också processtöd och konsultationer utifrån dina behov. Vårt stöd är kostnadsfritt. Genom oss kan du till exempel lära dig mer om alkohol- och drogförebyggande arbete, radikalisering och våldsbejakande extremism, sexuell hälsa, brottsutsatthet och våld i nära relationer. Social utveckling arbetar också med att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom det sociala området. Läs mer på socialutveckling.goteborg.se