Enhetskatalogen

Filtrera

Om parker i Göteborgs Stad
Har du synpunkter på eller frågor om parkerna, kontakta Göteborgs Stad tel. 031-365 00 00 eller goteborg@goteborg.se.

Visa som:
 • Angeredsparken

  Kommunal, Angered
  Angeredsparken ligger mellan köpcentrat vid Angereds centrum och Angered Arena. Här finns Göteborgs tredje utflyktslekplats, ett torg med bouleplan och sittgrupper samt stora gräsmattor för umgänge, avkoppling och aktiviteter. Lekplatsen har cirkustema, både gällande färg, form och lekredskap. Runtom lekplatsen finns stora gräsmattor för lek, picknick eller evenemang. Längst ut på gräsmattan, mot ravinlandskapet i Lärjeåns dalgång står jättegungor. Här finns också klätterrep och sittplatser. Här står även Alexander Calders konstverk ”De tre vingarna” och nere i ravinen finns skulpturerna ”Totemistic” av Leslie Johnson och ”Möte” av Hans Gothlin. I parken finns även utomhusgym, pingisbord, streetbasketkorg samt betonglimpor och stålrör för den som vill prova att skejta. På borden i torgets sittgrupper finns fasta spelplaner för schack, brädspel och ”Fia med knuff”. Angeredsparken har fått en jubileumsmärkning inför Göteborgs 400-årsjubileum, som en av stadens grönskande oaser. Närmaste hållplats: Angered centrum
 • Bergkristallparken

  Kommunal, Västra Göteborg
  Inriktning: Skatepark
  Bergkristallparken byggdes om under 2015 och har blivit en plats för lek, umgänge, motion och avkoppling. Här finns en nybyggd actionyta (460 kvadratmeter) där du kan skejta, åka BMX, rollerblades och kickbike. Här finns även basketplan, fotbollsplan, scen, fruktlund och odlingsområde. I parken finns en fritidsverksamhet för barn och unga som ordnar aktiviteter. Läs mer om vad som händer på deras webbsida och Facebooksida. I Bergkristallparken finns tre klocktornsformade skulpturer, skapade av Ulrika Jansson. Skulpturerna är skapade för att även fungera som boplatser åt insekter, fladdermöss och fåglar. Du kan läsa mer om skulpturerna på goteborgkonst.com. Närmaste hållplats: Bergkristallsgatan
 • Billdals park

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Berg och skog omger Billdals park åt både öster och väster. Längs skogsstigarna ser man mossor och lavar som täcker stenar och klippblock. Delar av parken är herrgårdsmiljö från 1800-talet med många vackra lövträd. Krogabäcken slingrar sig genom landskapet och här vandrar fisk i laxtrappan. Gräsmattor, äppleträd och lekplats inbjuder till både picknick och lek. Närmaste hållplatser: Billdalsgård, Johannesberg, Hästebäck.
 • Brunnsparken

  Kommunal, Centrum
  Brunnsparken var från början en holme i hamnkanalen, där man på 1680-talet placerade stadens järnvåg. Numera en liten park mellan spårvagnshållplatserna med inplanterade träd såsom lönn, ask, alm, lind, trädhassel mm. Här finns också fontänen "Såningskvinnan" eller "Johanna i Brunnsparken" av Per Hasselberg som stod färdig 21 juli 1883 på Johannadagen. Närmaste hållplats: Brunnsparken.
 • Bunkeberget

  Kommunal, Östra Göteborg
  På Bunkeberget finns plats för både aktivitet och vila. En praktfull ekskog pryder berget och om våren blommar bland annat vitsippor. Här kan du grilla och blicka ut över Gamlestaden från någon av sittskulpturerna. Under det kalla kriget byggde SKF ett skyddsrum och en reservfabrik inne i Bunkeberget för ha möjlighet att fortsätta produktionen om freden i Sverige skulle brytas. Idag används rummen inne i Bunkeberget till festuthyrning.
 • Burgårdsparken

  Kommunal, Centrum
  Inriktning: Skatepark
  Burgårdsparken med landeriet Stora Katrinelund, ligger mellan Scandinavium och Ullevi. Parken anlades i början på 1800-talet och är ett trevlig grönområde vid evenemangsstråket. Här finns även skejtparken Actionpark. Närmaste hållplatser: Scandinavium, Ullevi södra.
 • Bältespännarparken

  Kommunal, Centrum
  Parken fick sitt namn 2003 efter Johan Peter Molins skulptur Bältespännarna som först placerades ut i parken den 15 maj 1863 och på sin nuvarande plats 1914. Bältespännarparken är en del av det mer eller mindre sammanhängande parkområde kring Vallgraven som skapades när Göteborgs befästningar revs i början av 1800-talet. Parken gjordes om under 2013. Närmaste hållplats: Kungsportsplatsen
 • Delsjöbäcken

  Kommunal, Örgryte-Härlanda
  Vacker promenadväg längs Delsjöbäcken med start från Sankt Sigfrids plan mot Welandergatan, ca 1,9 km. Här växer det bok, ek, al och magnolia. Promenaden går förbi Örgryte trädgårdstad, Ekmanska och Bö där det växer stora rododendronbuskar. Gräsänder håller till vid bäcken vid Kärralundskolan. Här kan man också få se öring i bäcken. Parkbänkar längs hela vägen. Närmaste hållplatser: Sankt Sigfrids Plan, Welandergatan, Bögatan.
 • Domkyrkoplan

  Kommunal, Centrum
  Ett stilla rekreationsområde vid Domkyrkan mitt i centrala Göteborg. Parken anlades år 1860 och rustades upp 2008-2009. Här kan du sitta och vila och njuta av magnolior och äppel- och päronträd. Närmaste hållplats: Domkyrkan.
 • Flatås park

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Inriktning: Skatepark
  Flatås park ligger nära Flatåsskolan mellan bostadshusen. I parkens finns en lekplats och olika bollplaner, till exempel för street basket och boule. Det finns även ett utegym där du kan träna med din egen kroppsvikt.Som komplement till de aktiva delarna i parken finns det också flera utrymmen för vila och återhämtning. Utöver sittplatserna omgivna av nya planteringar och vilstolarna på kullarna finns det en pergola med bänkar och bord att samlas under och kanske äta en medhavd fika. Pergolan fungerar också som solskydd varma sommardagar, samtidigt som den skyddar för regn när det behövs. Längs med parken löper ett kullandskap som lockar till aktivitet, till vintern blir det perfekt för pulkaåkning.
 • Flunsåsstråket

  Kommunal, Lundby
  Från och med 2017 och ett par år framåt kommer vi att anlägga en stadsdelspark, en ny fotbollsplan och en ny förskola i Flunsåsstråket. Var med och påverka stadsdelsparkens utformning! Gå in på goteborg.se/flunsasstraket för mer information.
 • Fogelbergsparken

  Kommunal, Centrum
  Fogelbergsparken kallas även Bildhuggarens park, namngivet efter skulptören Bengt Erland Fogelberg. Parken anlades i början på 1800-talet. Parken ligger uppkrupen på en brant bergshöjd i Vasastaden mellan Övre och Nedre Fogelbergsgatan. Här finner man lummiga lövträd såsom lönn, ask, björk och rönn. Närmaste hållplats: Handelshögskolan
 • Färjenäsparken

  Kommunal, Lundby
  Genom historien har här funnits både industrier och bostäder men sedan 2008 är det en stor park med fantastisk kontakt med älven. Uppe på berget finns många fina utsiktsplatser över göteborgska landmärken. I västra delen av parken finns en av Hisingens största lekplatser. Bredvid lekplatsen finns en stor aktivitetsyta med utegym, skateanläggning, basketplaner samt en 9-manna konstgräsplan. Även en motionsslinga på 1400 meter är markerad utmed stigarna i parken. Den tidigare villabebyggelsen har lämnat spår i form av terrasser och rester av gamla trädgårdar. Några av dessa har bevarats och skapar fina picknickplatser där du också kan grilla på de anlagda grillkärlen. Hösten 2018 börjar park- och naturförvaltningen en utveckling av Färjenäsparken, som kommer pågå ett par år framöver. Med sikte på 2021 skapar vi en unik stadspark som möter älven. Vintsern 2018 restaureras muren längsmed Salterigatan i parken och ett nytt utegym är på gång. Hållplats: Pölsebo, Eriksbergs färjeläge.
 • Haga kyrkoplan

  Kommunal, Centrum
  Park som omsluter Hagakyrkan. Ligger strax innan stadsdelen Haga vid Vasagatan. Här kan du ta med dig barnen till lekplatsen eller bara slå dig ner och få en stunds vila. Kurs- och tidningsbiblioteket ligger här. Närmaste hållplatserna: Hagakyrkan, Handelshögskolan
 • Hisingsparken

  Kommunal, Lundby
  Hisingsparken är Göteborgs största park. Den innehåller de flesta naturtyper, men domineras av hällmark och tallskog. Här finns våtmarksområden som Slätta Damm, Klare mosse och Gunnestorps mosse. I parken finns gott om gångvägar och stigar. I norra delen ligger Kättilsröds lantgård där man kan hälsa på djuren. Trivsamma koloniområden med odlingslotter och stugor finns i väster. Närmaste hållplatser: Grimbo, Bjurslätts torg, Bjurslättsliden, Klare mosse, Hinnebäcksgatan.
 • Jubileumsparken

  Kommunal, Lundby
  I väntan på att Frihamnen ska byggas ut så har göteborgarna redan kunnat ta del av en rad olika aktiviteter i den framväxande Jubileumsparken. Många har svettats i den allmänna bastun, lärt sig segla i seglarskolan, svalkat sig i bassängen och hängt på playan. Jubileumsparken är ett resultat av de önskemål som göteborgarna har haft inför Göteborgs 400-årsfirande och inför byggandet av Älvstaden. I de medborgardialoger som genomfördes blev det tydligt att många vill ha mer grönska och komma närmare vattnet. Jubileumsparken kan uppfylla båda önskemålen. Parken är också ett område för att testa nya saker och aktiviteter. Det är ett nytt sätt att stadsutveckla Göteborg – att låta människor successivt inta området och göra det till sitt. Under säsong bubblar det av de aktiviteter som testas i parkområdet. Här ordnas segling, här finns vattenkonst att leka i och Park 113 för arrangemang under tak. Här finns också Göteborgs enda utomhusbana för Roller Derby och  ”Alla kan rulla aktivteter” där vi lånar ut utrustning för de som vill prova. Dessutom finns här det allmänna badet, en 20 meter lång bassäng utmed Kvillepiren öppen för alla och den allmänna bastun som är bokningsbar för alla och helt gratis. Den 4 juni år 2021 ska en första etapp av den permanenta Jubileumsparken stå klar. Därefter ska parken fortsätta att utvecklas under många år med hjälp av göteborgarna. Tillsammans, steg för steg, skapar vi Jubileumsparken – en mötesplats för alla där staden möter vattnet. Mer information om detta hittar du på Jubileumsparkens webbplats (alvstaden.goteborg.se/jubileumsparken).
 • Keillers Park

  Kommunal, Lundby
  Parken är anlagd år 1906. Naturpark och promenadvägar, öppna ytor och damm med Carl Milles staty "Najad". Från utsiktsplatsen på Ramberget, 87 meter över havet, har du en magnifik vy över Göteborg och skärgården. Bommen är öppen 3 april till 3 november måndag-söndag klockan 8-18.30. Bommen stängs på kvällen av säkerhetsskäl för fotgängare. Bommen till parken är stängd för biltrafik från 3 november till 3 april. Vägen underhålls inte under vintern. Närmaste hållplatser: Ramberget, Lantmannagatan, Herkulesgatan, Wieselgrensplatsen, Madängsgatan.
 • Krokängsparken

  Kommunal, Lundby
  En vacker naturpark som anlades år 1902. Här sparas döda träd som ger parken en mycket speciell karaktär. Gott om hackspettar och småfåglar. Ekskog dominerar. Här finns även ett utsiktsberg och två grusbollplaner. Närmaste hållplatser: Eriksberg Krokäng, Oslogatan, Danaplatsen.
 • Kronhusparken

  Kommunal, Centrum
  Liten park med anor från 1700-talet. Ligger mitt i centrum vid sidan av Göteborgs äldsta hus - Kronhuset, uppfört mellan åren 1642-1654. I denna gamla trädgård finns buxbomsinfattningar med rosor och salvia. Perennrabatt, magnolior, körsbärs- och äppleträd, syrener, mullbärsträd, thujor, idegranshäckar och häggmispel förgyller också parken. Närmaste hållplatser: Brunnsparken, Lilla bommen.
 • Kungsparken

  Kommunal, Centrum
  Kungsparken sträcker sig längs med Nya Allén från Stora teatern vid Kungsportsavenyn och bort till Järntorget. Parken stod färdig i mitten av 1850-talet och har den engelska parken som stilförebild. Kungsparken är en kulturhistorisk unik park, mycket få av Europas städer har kunnat bevara en grön gördel på raserade fästningsvallar på ett sätt som Göteborg. Här finns några av stadens mäktigaste och mest praktfulla träd. Det centrala läget och kontakten med vattnet gör parken till en populär plats att ha picknick i, sola eller umgås i. Närmaste hållplatser: Kungsportsplatsen, Järntorget, Hagakyrkan.