Enhetskatalogen

Filtrera

Om Farligt Avfall-samlaren i Göteborgs Stad
Farligt Avfall-samlaren är specialgjord för att i butik samla in glödlampor och några andra sorters farligt avfall. Här kan du lämna glödlampor, lågenergilampor, småbatterier, småelektronik och sprayburkar med innehåll. Med småelektronik menas mobiltelefon, rakapparat, eltandborste och dylikt.

Annat farligt avfall än det som nämns ovan kan lämnas på en miljöstation (finns vid vissa bensinstationer), på någon av de fem bemannade återvinningscentralerna, eller till Farligt Avfall-bilen som kör enligt turlista.

Här får du mer information om vad du kan lämna på de olika insamlingsplatserna:
Farligt Avfall-bilen
Återvinningscentral
Miljöstation

Här kan du lämna olika typer av avfall i Göteborg:
Farligt Avfall-samlaren
Miljöstation
Återvinningscentral
Återvinningsstation

Visa som: