Enhetskatalogen

Filtrera

Om lägerverksamhet i Göteborgs Stad
Lägerverksamheten riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning.

Vänd dig till socialsekreterare i din stadsdel för att ansöka om att få åka på läger.
Hitta socialkontor i din stadsdel

Visa som:
  • Datorspelsklubben

    Kommunal
    Datorspelsklubben är en trygg mötesplats för unga som finns inom autismspektrum, som är intresserade av datorspel och gaming, har hemmasittandeproblematik och bor hos vårdadshavarna. Här kan de mötas kring ett gemensamt intresse, bryta sin isolering, stärka sin självkänsla och bredda sitt nätverk. Samtidigt som vårdnadshavarna får avlastning på ett nytänkande sätt. Personalen har stor kunskap om datorspel och om funktionsvariationer och vi arbetar med små grupper där de unga umgås på sina villkor. Datorspelsklubben är en insats enligt LSS, så för mer information kontakta socialtjänsten i din stadsdel.
  • Lägerverksamheten

    Kommunal
    Lägerverksamheten arrangerar läger på helger och skollov som korttidsvistelse och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning eller social problematik. Lägerverksamhetens kontor ligger mellan hållplatserna Redbergsplatsen och Stockholmsgatan.