Enhetskatalogen

Filtrera

Om förskola i Göteborgs Stad
Förskoleverksamheten riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Förskoleverksamhet består av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola.

Ansök till förskola, familjedaghem
Läs mer om förskola och familjedaghem
Jämför förskolor

Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.

Visa som:
 • ABC / All about children

  Fristående, Majorna-Linné
  Inriktning: Engelska
 • Albotorget 5 förskola

  Kommunal, Majorna-Linné
  Förskolan ligger i nya Annedal och har en härlig gård i söderläge med både gräs, sand och asfalt som ger möjligheter och inspirerar till mycket lek. Vi gör utflykter men går också på teater, bio och besöker museum. Vår verksamhet planerar vi utifrån barnens nyfikenhet och intressen och använder oss av olika uttryckssätt i den pedagogiska verksamheten.
 • Algebraförskolan

  Fristående, Angered
 • Allmänna Vägen 40 förskola

  Kommunal, Majorna-Linné
  Förskolan Allmänna vägen 40 är en liten förskola som ligger på bottenvåningen i ett bostadshus. Gården är en inhägnad del av husets innergård och ligger skyddad mellan husen. På förskolan finns två avdelningar, en för de yngre barnen och en för de äldre. Avdelningarna har ett nära samarbete och arbetar tillsammans dagligen i olika former. Trygghet och lust till lärande ligger till grund för vår verksamhet. Med hjälp av vårt årshjul och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.
 • Amhults Byväg 10 förskola

  Kommunal, Västra Hisingen
  På Amhultsgården finns både förskola och förskoleklass. Du hittar Amhultsgården i området Amhults trädgårdsstad nära vattnet och skogen.
 • Aniaragatan 5 förskola

  Kommunal, Östra Göteborg
  Förskolan ligger vid Rymdtorget i Bergsjön, nära grönområden lekplatser och spårvagn. Förskolan har plats för cirka 70 barn. På förskolan finns 4 avdelningar. På varje avdelning finns tre personal. Personalen är både förskollärare och barnskötare. Barnen har tillgång till en stor gård med flera sandlådor, klätterställningar, gungor, bänkar och bord. Det finns en härlig backe som barnen kan klättra i och åka pulka i. Barnen är ute varje dag och tycker mycket om att vara på gården.
 • Annandagsgatan 1 förskola

  Kommunal, Östra Göteborg
  Förskolan ligger vid Adventsparken i Kortedala och har två avdelningar, Myran och Trollet. Förskolan har plats för 38 barn i åldern 1–5 år. Vårt främsta fokus ligger i att arbeta med barnens språkliga utveckling.
 • Annandagsgatan 1 Kortedalas förskolebuss

  Kommunal, Östra Göteborg
  Inriktning: Mobil
  Förskolebussen är en mobil förskola för 4-5-åringar. Avdelningen Bussen är ute på olika platser i staden klockan 9–15. Före och efter utflykten är barnen på förskolan Annandagsgatan 1. Barnen åker i en specialinredd buss.
 • Annas Gård 6-8 förskola

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Förskolan Annas gård ligger i bottenplanet i ett av hyreshusen i Högsbohöjd. Här finns grönområden i omgivningarna och Ruddalens natur att utforska. Dessutom finns Högsbo bibliotek på gångavstånd där vi lånar böcker eller ser på teater. Trygghet, nyfikenhet, upptäckarglädje och lust att lära mer präglar vår förskola.

  Öppettider

  Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg erbjuds i den omfattning som det behövs, med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier.
  Regler för förskolornas öppettider
 • Apelsingatan 15 förskola

  Kommunal, Västra Göteborg
  Inriktning: I ur och skur
  På I Ur och Skur-förskola satsas på hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Förskolan inspireras av både Reggio Emilias filosofi och av forskning om hur utomhusmiljön kan skapa så stora sinnesuttryck som möjligt. Här finns två hemvister med runt 34 barn. En hemvist är för de yngre barnen, mellan 1 och 3 år, den andra är för äldre barn mellan 3 och 5 år.
 • Aprilgatan 2A förskola

  Kommunal, Östra Göteborg
  Aprilgatans förskola ligger i anslutning till Utmarksskolan, i norra Kortedala. Vi har sex avdelningar, varav tre avdelningar för 1-3-åringar och tre avdelningar för 3-5-åringar. Vi arbetar utifrån Reggio Emilia filosofi där övertygelsen att varje barn är rikt och kompetent och har en inneboende lust och vilja till att lära. Pedagogiken utgår från lyssnande, dokumentation och reflektion, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde.
 • Aprilgatan 2B förskola

  Kommunal, Östra Göteborg
  Förskolan ligger i norra Kortedala, nära grönområden och spårvagnshållplats. Här går drygt 100 barn uppdelat på sex olika avdelningar. Avdelningarna är åldersintegrerade vilket innebär att på varje avdelning går barn mellan ett och fem år. Förskolan är nybyggd och har två våningar. Lokalerna är Reggio Emilia-inspirerande och avdelningarna har egna rum där de kan vara i mindre grupper. Det finns ett stort rum för barnen att äta i och en ateljé som inspirerar till lekfull skaparglädje.
 • Arken Tynnereds Kyrka

  Fristående, Västra Göteborg
  Förskolan Arken är en förskola i Tynnered med kristen profil. Här byggs den kristna värdegrunden upp från början och ger barnet möjlighet att växa i tro, trygghet och gemenskap!
 • Arve Marias väg 21 förskola

  Kommunal, Norra Hisingen
  Förskolan Arve Marias väg 21 ligger mitt i Tuve. Här är det nära till Hisingsparkens vackra naturområde, Kättilsröds 4H-gård och biblioteket på Tuve torg. På förskolan finns fyra avdelningar och dessa är indelade efter ålder. Förskolan kännetecknas av en trygg och välkomnande miljö, där vi möts för att tillsammans inspireras till nyfikenhet och delaktighet. I vårt utvecklingsarbete arbetar vi med att skapa goda lärmiljöer och lärsituationer för våra barn. Förskolan är öppen klockan 06-18 och besöksadressen är Glöstorpsvägen 26.
 • Askims Domarringsväg 103 förskola

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Förskolan Askims Domarringsväg ligger mitt i ett radhusområde omgivet av natur och ett stenkast bort ligger Sisjöns naturområde. Här lägger vi stort fokus på att utveckla våra pedagogiska miljöer och vi vistas utomhus så mycket som det går under dagarna. På förskolan sover de minsta barnen utomhus i sina egna vagnar.
 • Astris Gata 7 förskola

  Kommunal, Lundby
  Astris gata 7 förskola ligger i samma byggnad som Taubeskolan och är uppdelad på två våningar. På plan två ligger avdelning Sjösala där de äldre barnen går. På plan ett ligger avdelning Ängön där de yngre barnen går. På varje våning arbetar det sex pedagoger. Förskolan ligger i anslutning till parkområde, lekplatser och vi har gångavstånd till Göteborgs älvstrand.
 • Backa Kyrkogata 3 förskola

  Kommunal, Norra Hisingen
  Förskolan Backa Kyrkogata 3 är en förskola med fyra avdelningar belägen i natursköna Backa med närhet till skog, skola, Backa Västergård, lek- och idrottsplatser, bibliotek och Backa Kulturhus. Förskolan ligger i närhet av busshållplats där stombuss trafikerar med hög turtäthet. Vårt mål är att skapa en lustfylld och inspirerande lärmiljö både inom- som utomhus. Vi har en stor gård med en omväxlande miljö som bjuder in till kreativ utomhuslek för både stora och små barn.
 • Backa Kyrkogata 7 förskola

  Kommunal, Norra Hisingen
  Backa Kyrkogata 7 är en förskola med två avdelningar i natursköna Backa med närhet till skog, skola, Backa Västergård, lek- och idrottsplatser, bibliotek och Backa Kulturhus. Förskolan ligger i närhet av busshållplats där stombuss trafikerar med hög turtäthet. Förskolan har en avdelning för åldrarna 1-3 och en avdelning för åldrarna 3-5. På förskolan arbetar utbildade förskollärare och barnskötare. Vårt mål är att skapa en lustfylld och inspirerande lärmiljö både inom- som utomhus. Vi har en gård med omväxlande miljö som inbjuder till kreativ utomhuslek för både stora och små barn.
 • Backa Kyrkogata 9 förskola

  Kommunal, Norra Hisingen
  Förskolan Backa Kyrkogata 9 är en förskola med två avdelningar belägen i natursköna Backa med närhet till skog, skola, Backa Västergård, lek- och idrottsplatser, bibliotek och Backa Kulturhus. Backa Kyrkogata 9 har en avdelning för åldrarna 1-3 och en avdelning för åldrarna 3-5. På förskolan arbetar utbildade förskollärare och barnskötare. Vårt mål är att skapa en lustfylld och inspirerande lärmiljö både inom- som utomhus. Vi har en gård med omväxlande miljö som inbjuder till kreativ utomhuslek för både stora som små barn.
 • Backa Västergård

  Fristående, Norra Hisingen
  I och kring huset från 1800-talet huserar Backa Västergårds förskola och fritidshem. På förskolan går barn 1-5 år. Till fritidshemmet kommer barnen från lågstadiet. Barnen får medverka i daglig omsorg och skötsel av djur och miljö, både som grupp och individuellt. Lantgårdsprofilen innebär att barnen får möjlighet att följa ett naturligt kretslopp där barnens egna upplevelser sätts i centrum.