Till sidans huvudinnehåll
Lägenhetshus mot en blå himmel.

Boendemiljö, buller och luftkvalitet

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att förbättra miljön i stadens bostadsområden. Här kan du läsa mer om vad vi gör för att skapa en bättre boendemiljö och vad du själv kan göra för att bidra till en bättre stad.

Anmäl klagomål på boendemiljön

Problem i boendemiljön kan orsakas av många saker. Det kan handla om till exempel bristande ventilation, fukt- och mögel, buller, lukt eller andra störningar.

Brandskydd och sotning

För information om brandskydd och sotning ska du vända dig till Räddningstjänsten.

Inomhustemperatur

Temperaturen i din bostad varierar beroende på vilken årstid det är. Du har rätt till en viss temperatur i din bostad oavsett årstid. Undantaget är onormalt kalla eller varma dagar som är av tillfällig natur.

Elda trädgårdsavfall och ris

I Göteborg finns det lokala avfallsföreskrifter som reglerar eldning av torrt trädgårdsavfall. För att anordna offentliga tillställningar med eldning, exempelvis majbrasor och påskeldar, behöver du ansöka om dispens från kommunen.

Elda med ved

En eldstad är ett vanligt sätt att värma sin fastighet och samtidigt öka trivseln i hemmet. Det finns många tusen eldstäder installerade i Göteborg, av varierande ålder och kvalitet. För att förebygga störningar är det viktigt att du eldar med rätt material och på rätt sätt.

Magnetfält

Magnetfält finns hela tiden runt om oss. De uppstår kring elektriska apparater som kylskåp, kaffekokare, hårtork, TV-apparater och trådlösa telefoner. Magnetfält från kraftledningar och radiovågor från mobiltelefoner är också exempel på elektromagnetiska fält.

Störande lukt

Störande lukter kan komma från fastigheten du bor i eller från verksamheter i närheten, exempelvis restauranger, bagerier, snusfabriker och raffinaderier. Om det ofta är störande lukt under längre perioder ska du i första hand vända dig till den som orsakar störningen.

Fukt och mögel

Om du får fukt- eller mögelproblem inomhus kan det bero på flera olika orsaker. Det kan handla om fel som uppstått när huset byggdes eller som uppkommit i efterhand, exempelvis genom sprickor i fasaden eller läckage i rörgenomföringar, men det kan även bero på bristande ventilation.

Ventilation

Luften i våra bostäder är viktig för vår hälsa. Här kan du läsa om vad du kan göra för att din ventilation ska fungera så bra som möjligt, och vad du gör om den inte fungerar.

Radon

Radon kan finnas i byggnadsmaterial och naturligt i marken och vatten. I Göteborg finns det många lägenheter som har en eller flera väggar av blå lättbetong. Där kan det finnas en risk för att radonhalterna är högre än referensvärdet. Vårt kommunala dricksvatten kommer från ytvatten och innehåller inte radon.

Asbest i bostäder

Asbest är samlingsnamnet för flera mineraler som finns i naturen. De har använts i byggmaterial på grund av mineralernas tekniska egenskaper och är ofarligt när det sitter fast. Det är först vid ombyggnationer som asbest utgör en hälsorisk.

Relaterad information

Två svanar simmar ut med en holme. Himlen är blå med lätta moln.
Bygga, bo och leva hållbart

Miljöläget i Göteborg

Här får du veta mer om miljöläget i Göteborg - vad det är som påverkar miljön och vart utvecklingen pekar.

Ett barn har speltid i ett rum där lampan är tänd och elementet syns.
Bygga, bo och leva hållbart

Energi och uppvärmning

Din energianvändning har stor betydelse för både miljön och den egna ekonomin. Här får du tips och råd om elavtal och olika lösningar för uppvärmning och el till din bostad.

Bygga, bo och leva hållbart

Naturvård

Göteborg har en rik och varierad natur. Här kan du ta del av hur du ansöker om trädfällning eller hur du gör om du upptäcker en invasiv art i din trädgård eller i naturen.

Kommun och politik

Tillgängliga bostäder

Göteborgs Stad inventerar tillgängligheten i och runt bostäder på två olika sätt. T-märkning visar om lägenheten är tillgänglig för en person som använder rollator.

${loading}