Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Pollenprognoser


Var femte person är drabbad av pollenallergi. För att allergiker och andra ska få information om pollensituationen gör Göteborgs universitet prognoser för allergiframkallande pollen varje vardag under pollensäsongen.

Prognosen för Göteborg publiceras tillsammans med pollenprognoser för hela landet på Naturhistoriska riksmuseets webbplats pollenrapporten.se

Pollendagboken kan ge en bild av vad du är allergisk mot

Som en service för pollenallergiker finns en webbaserad pollendagbok där du kan fylla i vilka besvär du har. Symptomen jämförs sedan med de uppmätta pollenhalterna och det kan ge dig en bild av vad du är allergisk mot. Samtidigt får forskarna värdefull information för att kunna förbättra pollenprognoserna. Som användare är du helt anonym och allt som behövs är en e-postadress. Pollendagboken har tagits fram i ett europeiskt forskningsprojekt. Läs mer på pollenrapporten.se eller gå direkt till Pollendagboken.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om pollenprognoser så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}