Till sidans huvudinnehåll

Luften i Göteborg

Luftens kvalitet kan variera snabbt under ett dygn. Hur mycket föroreningar det finns i luften beror framför allt på trafiken och vädret. Här kan du läsa om hur kommunen övervakar och mäter Göteborgsluften. På sidan Så övervakas luften hittar du en karta som visar luftkvaliteten i Göteborg, och på sidan Luften just nu får du de allra senaste uppgifterna.

Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

Luftkvaliteten i Göteborg

De största källorna till luftföroreningar i Göteborg är utsläpp från vägtrafik, sjöfart och arbetsmaskiner samt förbränning i exempelvis kraftvärmeverk och industrier. Vägtrafiken står för det enskilt största bidraget till höga halter av luftföroreningar på platser där människor bor och vistas.

Luften ute och inne

Luften inomhus påverkas inte bara av utomhusluften utan också av källor inne i bostaden. Exempel på sådana källor är tobaksrök, damm, virus, bakterier, katt- och hundhår, radon, klor från rengöringsmedel och lösningsmedel från målarfärg.

Pollenprognoser

Var femte person är drabbad av pollenallergi. För att allergiker och andra ska få information om pollensituationen gör Göteborgs universitet prognoser för allergiframkallande pollen varje vardag under pollensäsongen.

Så övervakas luften

Göteborg är en av de svenska städer där luftkvaliteten övervakas mest. Resultaten används för att bedöma luftkvaliteten och ge underlag för beslut om trafik- och stadsplanering.

Mätplatser för luftkvalitet

Göteborgs Stad och Luftvårdsförbundet har totalt sex mätstationer i Göteborg. Luftkvaliteten mäts dygnet runt.

Rapporter och data om luften i Göteborg

I miljöförvaltningens årsrapporter om luften i Göteborg hittar du mängder av information om luftföroreningar och meteorologi. Det finns också filer med data för den som vill forska själv.

Luftmätning med sensorer

Intresset för att mäta luft med mikrosensorer har ökat både bland privatpersoner, företag och städer och många undersöker sensorernas potential och användningsområden.

Luften och folkhälsan

Luftföroreningar påverkar människors hälsa negativt. En förbättring av luftkvaliteten medför en förbättring av folkhälsan.

Vad är det som luktar i stan?

Ibland händer det att det luktar i stan. I Göteborg finns det många verksamheter som kan ge luktutsläpp, till exempel bagerier, snusfabriker och raffinaderiverksamhet.

Lagar och miljömål för luften

EU:s direktiv om luftkvalitet har översatts till svensk lagstiftning genom miljöbalken, luftkvalitetsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet. Göteborgs Stad har också antagit ett miljö- och klimatprogram i vilket ett specifikt delmål är att säkra en god luftkvalitet för göteborgarna.
${loading}