Till sidans huvudinnehåll

Så övervakas luften

Göteborg är en av de svenska städer där luftkvaliteten övervakas mest. Resultaten används för att bedöma luftkvaliteten och ge underlag för beslut om trafik- och stadsplanering.

Mätningar

Miljöförvaltningen samarbetar med Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen med mätning av luftkvaliteten i Göteborg. Mätningarna görs för att kontrollera halterna av kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10 och PM2,5) och marknära ozon (O3). Några av mätstationerna finns i gatunivå, alltså nära marken, för att visa hur luften är där människor vistas. Andra stationer mäter luften i taknivå och ger en mer översiktlig bild av luftkvaliteten i staden.

Aktuella värden från mätstationerna hittar du på sidan Luften just nu i Göteborg som uppdateras varje timme. Vi redovisar också mätningarna månadsvis och årsvis i rapporter och datasammanställningar.

Läs mer om hur och var vi mäter på sidan Mätplatser för luftkvalitet

Beräkningar

För att få en bild av hur luftkvaliteten är på platser där det inte finns någon mätstation gör några av stadens förvaltningar tillsammans så kallade spridningsberäkningar av kvävedioxidhalter (NO2) och partikelhalter (PM10) över hela staden. Resultaten redovisas i form av beräkningskartor.

Så här är luften där du bor

Du kan själv titta på beräkningskartorna för att få en uppfattning om hur luften är där du bor. Kartorna finns publicerade som ”öppna data”, och kan visas i exempelvis dator, mobiltelefon eller surfplatta. Kartorna fungerar i alla webbläsare. Här hittar du kartorna: Karta med luftkvalitetsberäkningar

Inne i kartan skriver du in adressen du vill veta mer om, och sedan klickar du på den lilla ikonen för lager högst upp till höger i kartan. Där väljer du vilket år du vill se beräkningar för, samt om du vill se medelvärden för år, dygn eller timme. Tänk på att det under de små pilarna finns flera nivåer av lager, så att du inte av misstag väljer flera lager samtidigt. Du kan också välja att se beräkningar av bullernivåer i staden.

Miljöförvaltningen övervakar och beräknar luftkvaliteten utifrån luftkvalitetsförordningen, och därför analyseras data i förhållande till miljökvalitetsnormer (MKN). På kartorna visar röda områden platser där miljökvalitetsnormerna  överskrids. I de orangea och gula områdena är luften renare, men halterna ligger fortfarande över den övre respektive nedre utvärderingströskeln för den aktuella föroreningen. Läs mer om miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar på sidan Lagar och miljömål.

Det är viktigt att vara medveten om att det i alla beräkningar finns osäkerheter. Naturvårdsverket har därför satt upp riktlinjer för vad som är godtagbara felmarginaler för beräkningar av kvävedioxid och partiklar. Miljöförvaltningens beräkningar ligger inom dessa marginaler.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om arbetet med luften i Göteborg så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}