Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Luften ute och inne


Luften inomhus påverkas inte bara av utomhusluften utan också av källor inne i bostaden. Exempel på sådana källor är tobaksrök, damm, virus, bakterier, katt- och hundhår, radon, klor från rengöringsmedel och lösningsmedel från målarfärg.

Oftast lägre halter inomhus...

Samma föroreningar som finns i utomhusluften finns normalt också inomhus men i lägre halter, i genomsnitt 25 till 40 procent lägre. Hur mycket av utomhusluften som kommer in i en bostad beror på vilken typ av ventilation som finns i huset och på vilken våning bostaden är belägen.

...men ibland högre

Under perioder med mycket höga föroreningshalter utomhus kan ibland halterna bli höga även inomhus. Detta sker med en fördröjning eftersom det tar ett tag innan all luft inomhus bytts ut. När halterna sedan sjunker utomhus dröjer det av samma anledning ett tag innan halterna sjunker även inomhus. Under dessa perioder kan inomhusluften under en kortare tid vara sämre än utomhusluften.

Vädra!

  • Det enklaste sättet att byta ut luften inomhus är att vädra.
  • Vädra snabbt och effektivt, låt inte fönstren stå öppna hela dagen eftersom det inte är energieffektivt.

Du kan läsa mer om inomhusluft och ventilation på sidan Ventilation

Hur undviker jag luftföroreningar?

När du cyklar eller går kan du försöka undvika starkt trafikerade vägar. På en avskild cykelväg är luften ofta bättre, även om den ligger bara några meter från bilvägen. Undvik trafikköer, de stora parkeringshusen och områdena precis vid tunnelmynningarna.

För att få en uppfattning om hur luften är i olika delar av Göteborg, kan du titta på miljöförvaltningens beräkningar av kvävedioxidhalter i staden. Läs mer på sidan Så övervakas luften

Vad är det som luktar i stan?

Ibland händer det att det luktar i stan. I Göteborg finns det många verksamheter som kan ge luktutsläpp, till exempel bagerier, snusfabriker och raffinaderiverksamhet. Vid vissa väderförhållanden kan lukter bäras med vinden långa sträckor, ibland så långt som från pappersbruk och liknande i andra kommuner.

Det kan vara svårt att avgöra varifrån en lukt kommer och vad som är orsaken till den. Om du känner dig orolig för eller störd av en lukt kan du börja med att kontakta den du tror orsakar lukten.

På sidan Luften just nu i Göteborg finns uppgifter om den aktuella vindriktningen, som kan ge ledtrådar i sökandet efter luktkällan. Du kan också kontakta miljöförvaltningen.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om luftkvalitet så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}