Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Radon


Radon kan finnas i byggnadsmaterial och naturligt i marken och vatten. I Göteborg finns det många lägenheter som har en eller flera väggar av blå lättbetong. Där kan det finnas en risk för att radonhalterna är högre än referensvärdet. Vårt kommunala dricksvatten kommer från ytvatten och innehåller inte radon.

Radon kan finnas i byggnadsmaterial och naturligt i marken och vatten. I Göteborg finns det många lägenheter som har en eller flera väggar av blå lättbetong. Där kan det finnas en risk för att radonhalterna är högre än referensvärdet på 200 becquerel per kubikmeter När det gäller markradon ligger Göteborg till största delen i ett låg- eller normalriskområde, men det kan ändå bli problem med radon i bostäder med direkt markkontakt. Vårt kommunala dricksvatten kommer från ytvatten och innehåller inte radon.

Bor du i lägenhet?

Bor du i en lägenhet och har frågor om radon ska du i första hand prata med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Det är deras ansvar att ta reda på om det finns problem med radon i huset och vid behov också se till att radonhalterna sänks. Fastighetsägaren är skyldig att känna till hur radonsituationen är i huset.

Bor du i småhus?

Om du äger din egen villa eller radhus har du själv ansvaret för att mäta och göra åtgärder för att få ner radonhalterna.

Boverket har tagit fram en radonguide för dig som bor i småhus.

Du kan mäta radon i din bostad genom att köpa radondosor från ett ackrediterat (godkänt) mätlaboratorium. Mätningen ska pågå under minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april. Dosor för radonmätning kan du beställa hos ett av de mätlaboratorier som är ackrediterade, det vill säga godkända, för undersökningar på inomhusluft av Swedac (en myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga).

Har du egen brunn?

Radonhalterna är obetydliga i Göteborgs två vattentäkter Göta älv och Delsjöarna. Däremot kan det finnas högre radonhalter i djupborrade enskilda vattentäkter. Har du egen brunn bör du kontrollera detta. Läs mer under Eget vatten.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp med att åtgärda problemen med radon kan du anlita en konsult som har kunskap om hur man kan åtgärda problemet. Konsulter som arbetar med radon kan du exempelvis hitta på nätet.

Markradon?

Ta del av radonriskkartan för att se om aktuell fastighet ligger inom låg-, normal- eller högriskområde för markradon, se nedan karta för Göteborg. Observera att kartan kommer från SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, och att det är de som kan besvara frågor om kartan.

Rekommendation normalriskområde

Vid nybyggnation på normalradonmark rekommenderar stadsbyggnadskontoret att byggnaden utförs med radonskyddat utförande. I normalriskområden kan det även finnas enstaka små områden av högradonmark. Därför rekommenderas alltid platsspecifik mätning om man vill vara helt säker på vilken radonhalt som gäller för den aktuella platsen.

Rekommendation högriskområde

Vid nybyggnation på högradonmark rekommenderar stadsbyggnadskontoret att byggnaden utförs med radonsäkert utförande. Detta innebär bland annat att genomföringar i husgrunden utförs som täta för att förhindra inläckage av radongas från mark. För befintliga hus rekommenderas platsspecifik radonmätning och att sakkunnig inom radonfrågor kontaktas för bedömning och rådgivning om vilka eventuella skyddsåtgärder som kan anses motiverande för byggnaden ifråga.

Läs gärna mer på boverket om radon

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring radon i din bostad så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}