Till sidans huvudinnehåll

Störande fåglar


Fåglar som måsar och trutar är ett naturligt inslag i en kuststad som Göteborg. Men under häckningsperioden mellan mars och juni kan deras läten upplevas som mycket störande.

Mata gärna fåglar, men gör det på ett klokt sätt:

  • Använd fröautomater och fågelbord som är anpassade för småfåglar. På det sättet undviker du att mata duvor och måsar.
  • Lägg inte brödsmulor och fågelfrö direkt på marken, så slipper du locka dit råttor och möss.
  • Det allra bästa är att använda de fågelbord som finns på gårdar och i parker runt om i Göteborg.
  • Om du vill mata fåglar på annat sätt bör du göra det på platser där det inte blir problem för boende i närheten.

Fastighetsägaren har ansvaret

Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar. Om du bor i hyreshus och störs av fåglar ska du därför kontakta din fastighetsägare. Mer information finns att läsa på sidan Åtgärder mot störande fåglar som vänder sig till fastighetsägaren.

Vad kan miljöförvaltningen göra?

Om du störs av fåglar kan miljöförvaltningen ställa krav på fastighetsägaren att ta bort fåglar som måsar eller trutar som har bosatt sig på fastigheten.

Fastighetsägare ska ha regelbunden kontroll av sina tak för att säkerställa att fåglar som riskerar att störa närboende inte bosätter sig där. Kontrollerna bör under häckningssäsongen göras minst var tredje vecka.

Under perioden 1 april – 31 juli är det häckningssäsong för bland annat fiskmåsar vilket betyder att fåglarna och deras bon är fredade enligt jaktlagen. Jakt får dock ske av fastighetsägaren för att förhindra risk för störningar för grannar och närboende.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring störande fåglar så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}