Till sidans huvudinnehåll

Störande lukt


Störande lukter kan komma från fastigheten du bor i eller från verksamheter i närheten, exempelvis restauranger, bagerier, snusfabriker och raffinaderier. Om det ofta är störande lukt under längre perioder ska du i första hand vända dig till den som orsakar störningen.

Vem har ansvaret?

Lukt från verksamheter

Lukt från restauranger är vanligt förekommande i Göteborg. Oftast är det restauranger som använder starka kryddor i kombination med fett som kan orsaka lukter. Huvudansvaret att åtgärda den här typen av störningar ligger på restaurangägaren. I vissa fall kan restaurangägaren och fastighetsägaren ha delat ansvar.

Det kan komma lukt från verksamheter som hanterar oljor och lösningsmedel. Om verksamheten ligger inom energihamnen, som till exempel raffinaderierna, är det länsstyrelsen som ansvarar för tillsynen, inte kommunen. Därför ska du kontakta länsstyrelsen om du har klagomål om lukt som kommer från sådana verksamheter i energihamnen. Kontakta länsstyrelsen i Västra Götaland

Lukt från fastigheten du bor i

Lukter som kommer från den egna fastigheten, som till exempel matos från grannar, soplukt, avloppslukt och tobaksrök, beror oftast på problem i ventilationssystemet. Det kan bero på stängda friskluftventiler, otäta ventilationskanaler eller felinstallation av fläktar. En annan vanlig orsak till lukt i bostaden kan bero på sprickor och hål i väggar, tak och golv.

Din fastighetsägare ska regelbundet göra en obligatorisk ventilationskontroll för att se till att ventilationen fungerar. Fastighetsägaren ansvarar för att utreda klagomål på lukt i bostaden. Om du är bostadsrättsinnehavare kan du själv vara ansvarig för att åtgärda problem med lukt som beror på otätheter och sprickor.

Lukt utanför bostaden

Lukt från till exempel grillning och vedeldning kan upplevas som störande. Fastighetsägaren som erbjuder möjlighet till grillning eller verksamheten som orsakar luktstörningen ansvarar för att utreda och åtgärda störningen så att luktstörning i bostaden inte förekommer.

Vad kan jag själv göra?

Om du har problem med lukt i bostaden kan du göra följande:

  • Ha friskluftsventiler och frånluftsdon öppna och rengjorda för att få en optimal ventilation. Undvik att öppna köksfönster när du lagar mat eftersom matoset sprider sig till resten av bostaden eller till dina grannar. Öppna istället köksdörren och ett fönster i ett annat rum.
  • Felanmäl problemet till din fastighetsägare om åtgärderna ovan inte hjälper. Om lukten kommer från en verksamhet kontakta verksamheten.
  • Om du inte får hjälp från fastighetsägaren eller verksamheten kan du kontakta miljöförvaltningen. Klagomål på röklukt från grannar som röker på balkongen eller på lukt i utrymmen som du inte bor i, exempelvis källare och förråd hanterar inte miljöförvaltningen.
  • Du kan även kontrollera om en godkänd obligatorisk ventilationskontroll är utförd i fastigheten, ett sådant certifikat ska sitta i trapphuset. Hittar du inget certifikat i trapphuset så kan du vända dig till stadsbyggnadskontoret som granskar dessa.

Vad kan miljöförvaltningen göra?

Miljöförvaltningen kan utreda störande lukter som tar sig in i bostaden. Lukter är ett svårt område eftersom det inte finns riktvärden eller instrument för att detektera lukt. Det innebär att miljöförvaltningen gör en bedömning utifrån en subjektiv upplevelse av lukten. Miljöförvaltningen anser att en viss lukt får förekomma men det är alltid en bedömning från fall till fall som beror på bland annat intensitet och varaktighet. Om miljöförvaltningen anser att lukten är oacceptabel kan krav på åtgärder ställas.

Har du problem med lukt kan du anmäla detta till miljöförvaltningen på sidan Anmäl klagomål på boendemiljön. Observera att miljöförvaltningen inte handlägger klagomål på röklukt från grannar som röker på balkongen eller på lukt i utrymmen som du inte bor i, exempelvis källare och förråd.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring störande lukt så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}