Till sidans huvudinnehåll

Ventilation


Luften i våra bostäder är viktig för vår hälsa. Här kan du läsa om vad du kan göra för att din ventilation ska fungera så bra som möjligt, och vad du gör om den inte fungerar.

Luften inomhus måste kontinuerligt bytas ut mot renare luft. Dålig ventilation kan bidra till hälsoproblem som allergi eller andra överkänslighetsreaktioner. Det kan också medföra att radonhalten blir högre. Risken för att du ska få fukt- och mögelskador ökar också om ventilationen fungerar dåligt.

Begära ut OVK-protokoll

Om du vill begära ut protokoll från ventilationskontroll så ska du kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen

Ansvar för ventilation

Rengöra och öppna

Som boende ansvarar du för att se till att alla ventiler är öppna och rengjorda.

Rensa och laga fel

Om det blir fel på ventilationen ska det åtgärdas av fastighetsägaren. Det är också fastighetsägarens ansvar att se till att ventilationskanalerna blir rensade.

Kontroll av ventilation

Det är lag på att ventilation ska kontrolleras regelbundet. Det kallas obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Du kan vända dig till Stadsbyggnadsförvaltningen, som har tillsyn över att OVK görs, om du vill få ut ett protokoll från en OVK.

Så kan du själv förbättra din ventilation

Det fastnar mycket smuts i ventiler, särskilt i kök och badrum. Du måste se till att alla ventiler är öppna så mycket som möjligt och att de rengörs regelbundet så att ventilationen fungerar på bästa sätt.

Faktablad från miljöförvaltningen - Frisk luft hemma

Faktablad från miljöförvaltningen - Inomhusmiljön i din lägenhet

Hus med självdrag blir varma på sommaren

Kom ihåg att om du bor i ett hus med självdrag fungerar ventilationen oftast bara tillfredsställande oktober till april. Det beror på att det inte finns fläktar som drar luften genom huset. Ventilationen bygger istället på att det är varmare i din lägenhet än utomhus. Luften rör sig ut genom kök och badrum när skillnaden mellan temperatur inomhus och utomhus är tillräckligt stor.

Temperaturskillnaden inomhus och utomhus måste vara minst 10 grader för att ventilationen ska fungera tillfredsställande.

Om din bostad är byggd för självdrag och du upplever att ventilationen blir sämre sommartid är det alltså inget konstigt - det beror på hur ventilationen är utformad. Du får istället använda fönster till att vädra din lägenhet under årets varma månader.

Du kan ofta själv se om du bor i ett hus med självdrag genom att undersöka om dina frånluftsdon i kök eller badrum är fyrkantiga.

Om din ventilation inte fungerar

  • Kontrollera att alla ventiler är öppna och rengjorda.
  • Om ventilationen fortfarande inte fungerar så kontaktar du fastighetsägaren/hyresvärden.
  • Om inte det hjälper, kan miljöförvaltningen utreda problemet och ställa krav på din fastighetsägare. Använd formuläret på sidan Anmäl klagomål på boendemiljön

Kontakta miljöförvaltningen

Har du frågor om ventilation i din lägenhet kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}