Till sidans huvudinnehåll

Magnetfält


Magnetfält finns hela tiden runt om oss. De uppstår kring elektriska apparater som kylskåp, kaffekokare, hårtork, TV-apparater och trådlösa telefoner. Magnetfält från kraftledningar och radiovågor från mobiltelefoner är också exempel på elektromagnetiska fält.

Göteborgs Stad följer Strålskyddsmyndigheten

I Sverige är det Strålskyddsmyndigheten som ansvarar för att följa kunskapsläget och meddela råd och anvisningar kring exponering för elektromagnetiska fält.

När miljöförvaltningen bedömer om exponering för elektromagnetisk strålning medför någon risk för människors hälsa, görs det utifrån Strålskyddsmyndighetens information. En kommunal myndighet får inte utfärda egna riktvärden.

Miljöförvaltningen utför inga egna mätningar av fältstyrka.

Läs mer om elektromagnetisk strålning hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

Råd och riktlinjer för utbyggnad

Det krävs inte något tillstånd från kommunen för att sätta upp antenner för trådlös telekommunikation, men det kan krävas bygglov för master.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring magnetfält så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}