Till sidans huvudinnehåll

Elda med ved


En eldstad är ett vanligt sätt att värma sin fastighet och samtidigt öka trivseln i hemmet. Det finns många tusen eldstäder installerade i Göteborg, av varierande ålder och kvalitet. För att förebygga störningar är det viktigt att du eldar med rätt material och på rätt sätt.

Blir du störd av någon som eldar?

Vad kan du göra själv?

Prata med din granne som du upplever dig störd av. Den som eldar kanske inte är medveten om att eldningen skapar störningar. Tänk på grannsämjan, att blanda in miljöförvaltningen kan skapa irritation i onödan. Om problemet inte försvinner en tid efter att du tagit kontakt med den som eldar så kan du vända dig till miljöförvaltningen.

Vad kan miljöförvaltningen göra?

Miljöförvaltningen kan ingripa om en störning kan konstateras. Det kan innebära att den som eldar kan få begränsa sin eldning eller så kan eldning förbjudas.

Upplever du en störning från vedeldning i din bostad kan du anmäla detta till miljöförvaltningen direkt på sidan Anmäl klagomål på boendemiljön.

Råd till dig som eldar med ved

Om du har en modern eldstad ska du följa instruktionerna som följde med vid köp. Om du fick teknisk hjälp att installera eldstaden ska du följa de råd som experten har lämnat. Oavsett ålder och typ av eldstad finns det ett par regler som du ska följa för att inte släppa ut illaluktande rökgaser.

Elda med rätt bränsle

Det första du ska tänka på är att elda med ren och torr ved. Detta innebär att veden ska ha torkat under minst ett års tid i ett torrt och ventilerat utrymme. Om du är osäker på om din ved är torr så är det en god idé att köpa en fuktmätare som kan läsa av vilken fukthalt din ved har. Innan du eldar med din ved bör du förvara den inomhus under en veckas tid vilket ytterligare minskar fukthalten. Ved som du ska elda med ska inte överstiga 20 procent i fukthalt.

Det är förbjudet att elda med annat än ren och torr ved. Andra material som avfall och impregnerat virke skapar rökgaser som luktar illa och bidrar till dålig luft i området. Det är alltid den som eldar som har ansvaret att förhindra störningar.

Undvik pyreldning

Om din eldstad inte får tillräckligt med luft så uppstår pyreldning. Resultatet av pyreldning är att bränslet inte blir fullständigt förbränt. Detta skapar en illaluktande mörk rökpelare från din skorsten. Pyreldning är tyvärr vanligt eftersom man har igång sin eldstad under längre tid med mindre ved. För att undvika pyreldning ska din eldstad alltid ha samtliga rökgasspjäll helt öppna.

Hur vet jag om förbränningen är bra?

Om du har en bra förbränning ska din rökgas vara vit eller helt osynlig med endast värmedaller. Om din rök är svart innebär det oftast att bränslet inte förbränns helt. Ser du en gulaktig rök har du troligtvis tjära i din rökgas, sannolikt på grund av felaktigt bränsle.

Ska du nyinstallera en eldstad?

Om du har tankar på att installera en eldstad så bör den uppfylla vissa kriterier för att minimera risken för störningar. Om eldstaden ska stå för din permanenta uppvärmning så bör den kopplas till en ackumulatortank på minst två kubikmeter. Eldstaden bör även vara P-märkt, vilket innebär att Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har prövat anläggningen och godkänt den. Glöm inte bort att kontrollera att din skorstensmynning är minst en meter över yttertakets högsta punkt.

Tänk på grannsämjan

Undvik att störa dina grannar med din eldning! Se efter vartåt vinden blåser och med vilken styrka, innan du eldar. En bra regel är att aldrig elda när luften är stillastående eftersom rökgaserna då inte sprids ordentligt. Sota regelbundet så att inga problem uppstår. Ta kontakt med din skorstensfejare om du är osäker på hur ofta du bör sota din skorsten.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring vedeldning så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}