Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Elda trädgårdsavfall och ris


Undvik att elda ditt trädgårdsavfall i tätbebyggt område. I Göteborg är det tätt mellan husen och risken är därför stor att dina grannar får besvär av rök om du eldar trädgårdsavfallet. Det bästa är att du tar hand om trädgårdsavfallet på annat sätt. Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall.

Regler för eldning

Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Du får alltså inte elda till exempel kommunalt avfall (det som tidigare kallades hushållsavfall), plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor, träpallar och dylikt, eftersom det då kan spridas hälsofarliga gaser och bildas giftiga restprodukter.

Grenar grövre än fyra centimeter i diameter bedöms inte heller som trädgårdsavfall utan som röjningsavfall. Röjningsavfall får inte eldas utomhus, utan det ska lämnas som träavfall på återvinningscentralerna.

Ska du ändå elda trädgårdens torra kvistar får du bara göra det under förutsättning att eldningen inte orsakar problem för närboende på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor. I så fall måste du omedelbart släcka elden. Dessutom gäller följande:

  • Inom detaljplanelagt område måste avståndet till närmaste bostadshus eller annan byggnad där människor vistas stadigvarande, vara minst 200 meter. De flesta av Göteborgs tätbebyggda områden är detaljplanelagda. 
  • Utanför detaljplanelagt område får du elda trädgårdsavfall under april och oktober oavsett avstånd till närmaste hus, så länge det inte stör omgivningen. Övrig tid ska avståndet till närmste bostadshus, eller annan byggnad där människor vistas stadigvarande, vara minst 200 meter.
  • Kom också ihåg att alltid kontrollera att det inte råder allmänt eldningsförbud i kommunen genom att ringa Räddningstjänsten Storgöteborgs telefonsvarare 031-335 29 80. Läs mer om att elda ute på Räddningstjänstens hemsida.

Du kan även läsa om eldning av trädgårdsavfall i miljöförvaltningens faktablad Elda trädgårdsavfall

Kompostera eller lämna till återvinningscentralen

Du kan kompostera ditt trädgårdsavfall i exempelvis en låda med trä- eller metallväggar. Om du finfördelar trädgårdsavfallet med en kompostkvarn, och rör om då och då, går komposteringsprocessen snabbare. Vattna också om komposten verkar torr.

Läs mer på sidan Kompostering

Observera att speciella regler gäller för omhändertagande av invasiva växter. Bland annat ska växtavfall eller jord som kan innehålla delar från invasiva växter aldrig läggas i komposten eller i naturen. Vid transport ska delarna förvaras i förslutna säckar eller kärl.

Läs mer på sidan Invasiva växter

Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall på kommunens återvinningscentraler där avfallet sedan antingen flisas och blir bränsle eller komposteras och blir jordförbättringsmedel.

Läs mer på sidan Återvinningscentraler

Kommunen kan även hämta ditt trädgårdsavfall mot en avgift. Kontakta förvaltningen Kretslopp och Vatten om du vill beställa det: Beställ hämtning av trädgårdsavfall

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om att elda trädgårdsavfall och ris så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}