Till sidans huvudinnehåll

Anmäl klagomål på boendemiljön

Problem i boendemiljön kan orsakas av många saker. Det kan handla om till exempel bristande ventilation, fukt- och mögel, buller, lukt eller andra störningar.

Kontakta först den som orsakar problemet

Det är viktigt att den som orsakar problemet får möjlighet att undersöka och åtgärda det innan miljöförvaltningen blir inkopplad. Oftast är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har det yttersta ansvaret. Vi rekommenderar därför att du i första hand tar kontakt med dem. Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med fastighetsägaren eller BRF:en kan du anmäla ditt klagomål till miljöförvaltningen.

Information och regler

För att miljöförvaltningen ska handlägga din anmälan krävs:

  • att miljöförvaltningen bedömer att klagomålet gäller något som är en hälsorisk. Exempel på det kan vara buller, dålig ventilation eller för låg temperatur i bostaden. Slitage eller låg boendestandard räknas inte som en hälsorisk och miljöförvaltningen har inte hand om frågor om ersättning eller nedsättning av hyran.
  • att problemet är pågående. Miljöförvaltningen handlägger inte klagomål på saker som har upphört eller är tillfälliga.

Tänk på att dina uppgifter blir allmän handling - du kan inte vara anonym

När du anmäler ett klagomål i din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom miljöförvaltningen måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning. Lämna bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra får se.

De personuppgifter du lämnat kommer att behandlas i miljöförvaltningens datasystem. Det innebär att de kan bli offentliga om någon begär att få dem. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används är du välkommen att kontakta oss.

Så här gör du för att anmäla

Det är viktigt att din anmälan är komplett annars finns det risk för att handläggningstiden förlängs. Dessa uppgifter vill miljöförvaltningen ha:

  • Dina kontaktuppgifter: Namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Ange gärna e-postadress när du fyller i e-tjänsten. Det underlättar vår kontakt med dig och kan innebära snabbare handläggningstid.
  • Namn på den verksamhet eller person som orsakar störningen
  • Vad klagomålet gäller. Beskriv störningen så tydligt du kan med egna ord. Om det till exempel rör sig om buller kan du beskriva vilken karaktär ljudet har: innehåller det toner, surr, pip? Är det ihållande eller dunkande? Du kan även beskriva var du tror ljudet kommer ifrån, exempelvis från en restaurang, tvättstuga eller en fläkt.

Anmäl klagomålet på webben

Anmäl klagomål på boendemiljön

Om du inte har möjlighet att anmäla direkt här på webben kan du ringa miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter på telefon 031-365 00 00.

Detta gör miljöförvaltningen

När miljöförvaltningen har fått din anmälan skickar vi ett brev till den verksamhet som utpekas som störande för att få deras synpunkter. Normalt sett får verksamheten två veckor på sig att svara.

Beroende på vad klagomålet handlar om kan vi behöva göra en inspektion hemma hos dig. Om miljöförvaltningen konstaterar att det finns en olägenhet kan vi kräva att den som orsakar störningen genomför åtgärder. Handläggningstiden för klagomål varierar beroende på hur komplicerat ärendet är.

Det kostar inget att anmäla ett bostadsklagomål till miljöförvaltningen och våra utredningar är alltid opartiska och objektiva.

Miljöförvaltningen kontrollerar boendemiljö

I miljöförvaltningens uppdrag ingår att kontrollera att fastighetsägare följer lagar och regler och erbjuder sina hyresgäster bra bostäder. Läs mer om hur miljöförvaltningens tillsyn av boendemiljö går till här. Läs mer på sidan fastighetsägarens egenkontroll.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om boendemiljön så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}