Yrkespaket Vårdbiträde

Drömmer du om att jobba med vård- och omsorg men är inte behörig att söka till det nationella Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet? Då kan Yrkespaket vara rätt utbildning för dig.

Din utbildning 

• Utbildningen är 2 år.

• 800 poäng gymnasiekurser från det nationella programmet Vård och omsorg.

• Grundskolekursen svenska/svenska som andraspråk.

• Gymnasiekursen svenska 1/svenska som andraspråk 1 (är du klar med grundskolekursen kan du börja direkt med gymnasiekursen).

• Yrkeslärare och lärare i svenska arbetar tillsammans för att du ska utveckla det yrkesspråk du behöver på arbetsplatsen.


Efter din utbildning

• Kan du söka arbete som vårdbiträde.

• Kan du komplettera med utbildning inom vuxenutbildningen som leder till arbete som undersköterska.

• Kan du komplettera med utbildning på folkhögskola eller vuxenutbildning för en fullständig gymnasieexamen.


Intyg från Vård-och omsorgscollege

Efter utbildningen får du ett intyg från Vård- och omsorgscollege. Alla kurser måste vara godkända för att du ska kunna få ett intyg.


Arbetsplatsförlagt lärande - praktik

I din utbildning ingår 8 veckor praktik (APL). Då är du på en arbetsplats och genomför en del av din utbildning där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider.


Antagning

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som går på ett introduktionsprogram och vill satsa på en yrkesutbildning. 
Du behöver inte vara klar med din grundskolesvenska, men du behöver ha kommit en bra bit på vägen eftersom du behöver goda språkkunskaper för att klara den här utbildningen.

Antagningen sker genom enskild antagning. Vi prioriterar elever som har goda förutsättningar att klara en yrkesutbildning. Du söker utbildningen med hjälp av din Studie- och yrkesvägledare.

Elever som vill bli behöriga till ett nationellt program ska istället gå Individuellt alternativ (IMA) eller annat Yrkesintroduktionsprogram (IMY). 

På Burgårdens gymnasium finns Individuellt alternativ med de flesta grundskolekurser och en möjlighet till yrkesinfärgning. Frågor om utbildningen?

Välkommen att kontakta:

Patric Fosshammar
Rektor på Vård- och omsorgsprogrammet

Telefonnummer: 031-367 02 14
Mobilnummer: 0735-98 96 38
E-postadress:patric.fosshammar@educ.goteborg.se

Följ oss i sociala medier 

Följ oss på Instagram

Följ oss på TikTok 

Följ oss på Facebook

Följ oss på Youtube

Programblad Yrkespaket Vårdbiträde