En elev från Barn- och fritidsprogrammet läser en sagobok för två barn på en förskola.

Barn- och fritidsprogrammet


Det är här du ska gå om du på ett eller annat sätt vill jobba med människor. På Barn- och fritidsprogrammet utbildar du dig till att bli barnskötare, elevassistent eller stödassistent.

En inriktning, tre olika yrken

På Barn- och fritidsprogrammet har vi en inriktning, Pedagogiskt och socialt arbete med tre olika yrkesutgångar: barnskötare, elevassistent och stödassistent. Du väljer yrkesutgång inför årskurs två. 

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

16 veckor av din utbildning kommer du att vara på en arbetsplats, det vill säga arbetsförlagt lärande (apl). Här följer du en handledare och gör arbetsuppgifter under handledning av hen. Under tiden som du har din utbildning på arbetsplatsen har du bra möjligheter att skapa kontakter med framtida arbetsgivare.

Plugga vidare efter din utbildning

Under din utbildning har du skaffat dig kunskaper inom pedagogiskt eller socialt arbete. Detta underlättar för dig som vill plugga vidare till förskollärare, fritidspedagog eller lärare på högskola, yrkeshögskolan eller folkhögskola.

Barn- och fritidsprogrammet som lärling

Lärling är för dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Som lärling är du mer än halva din gymnasietid på en arbetsplats. På Barn- och fritidsprogrammet kan du läsa till barnskötare, elevassistent och stödassistent som lärling. 

Hör eleverna berätta

I den här filmen berättar två av våra elever varför de valde att läsa Barn- och fritidsprogrammet. 

Kontakt

Jennifer Pagrotsky 
Rektor på Naturbruksprogrammet, Djur och Barn- och fritidsprogrammet.
070-205 58 19 eller 031-367 02 15
E-postadress: jennifer.pagrotsky@educ.goteborg.se

Andreas Wester
Yrkeslärare Idrott och hälsa
E-postadress: andreas.wester@educ.goteborg.se