Två elever på naturbruksprogrammet undersöker en hund.

Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård


Här får du grundläggande kunskaper inom djursjukvård. Vi varvar teori med praktik i samarbete med hunddagis, Slottskogen, häststall och djurkliniker.

Din utbildning

På den här inriktningen läser du kurser som Sällskapsdjur, Djurhållning, Naturbruk, Djuren i Naturbruket, Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 och 2, Hundkunskap 1 och 2 och Forskningskurs.

Under din utbildning får möjlighet att genomföra Grundkurs i läkemedelshantering, något som krävs för att få hantera läkemedel och ge vissa injektioner inom veterinärmedicinen. I och med denna kurs kan du titulera dig Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård nivå 2. Du blir attraktiv på arbetsmarknaden. 

Djuren i djurhuset

I vårt djurhus bor massa olika djur som du under din utbildning kommer lära dig att sköta. Där tränar du på djurhantering, dagliga rutiner, skötsel och omvårdnad, etologi, träning med djur, hygienrutiner mm.   I djurhuset har vi: 

  • Hönor och kycklingar
  • Hamstrar
  • Kaniner 
  • Möss
  • Råttor
  • Marsvin 
  • Ormar
  • Spindlar 
  • Ödlor

Efter din utbildning

Efter din utbildning har du en yrkesexamen, grundläggande högskolebehörighet och ett säkert handlag med djur. Du har fått mycket praktiska erfarenheter inför att försätta arbeta med djur i ditt yrkesliv. 

Under din utbildning har du skaffat dig grundläggande kunskaper inom djursjukvård. Du är behörig att söka vidare till bland annat Djursjukskötarprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet eller arbeta som djurvårdare på klinik. Vill du läsa vidare till veterinär behöver du komplettera med ett naturvetenskapligt basår för att få den behörighet som krävs. 

Hör gärna av dig till våra  studie- och yrkesvägledare med alla dina frågor! 


Eleverna på inriktningen Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård berättar om sin utbildning 

Kolla in filmen där eleverna på Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård berättar om varför det valde programmet och vad det tycker om sin utbildning.


Frågor om Naturbruksprogrammet, Djur

Välkommen att kontakta:

Jennifer Pagrotsky 
Rektor för Naturbruksprogrammet, Djur, Barn- och fritidsprogrammet och Yrkespaket Barn- och fritidsprogrammet.
Mobilnummer: 070-205 58 19
Telefonnummer: 031-367 02 15
E-postadress: jennifer.pagrotsky@educ.goteborg.se

Charlotte Nilsson 
Yrkeslärare och Djursjukskötare
Mobilnummer: 0702-548812
E-postadress: charlotte.nilsson@educ.goteborg.se