Barnskötare och elevassistent

Detta är inriktningen för dig som vill arbeta med barn och unga som barnskötare eller elevassistent. Utbildningen fokuserar på ungas utveckling och lärande. Du har efter avslutad utbildning möjlighet att arbeta som barnskötare eller elevassistent och kan vidareutbilda dig till förskollärare, fritidspedagog eller lärare.

Din utbildning

Inriktningen Barnskötare och elevassistent ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om arbetet på förskola, skola och fritidshem. Här får du lär dig att planera och genomföra aktiviteter inom dessa områden.

Efter din utbildning

Efter din utbildning får du en grundläggande högskolebehörighet och en yrkesexamen. Det betyder att du kan välja om du vill plugga vidare på högskola, yrkeshögskolan eller folkhögskola eller börja jobba direkt.

Jobba direkt efter din utbildning

Eftersom du efter din utbildning har en yrkesexamen kan du börja jobba som barnskötare eller elevassistent direkt. 

Plugga vidare efter din utbildning

Under din utbildning har du skaffat dig kunskaper inom pedagogiskt arbete. Detta underlättar för dig som vill plugga vidare till förskollärare, fritidspedagog eller lärare på högskola, yrkeshögskolan eller folkhögskola.

  • Du utvecklar dina ledaregenskaper och lär dig planera, organisera och leda olika aktiviteter.

  • Du lär dig att bemöta barn i olika åldrar och i olika situationer.

  • Under det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) skapar du kontakter som kan underlätta din framtida anställning.

  • För dig som saknar betyg från grundskolan erbjuder vi också Yrkesintroduktion och Programinriktat val
     
  • Under din utbildning har du möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörigt.


Frågor om programmet?

Har du frågor om Barn- och fritidsprogrammet är du välkommen att kontakta:

Jennifer Pagrotsky 
Rektor på Naturbruksprogrammet, Djur, Barn- och fritidsprogrammet och Yrkespaket Barn- och fritidsprogrammet.

Mobilnummer: 070-205 58 19
Telefonnummer: 031-367 02 15
E-postadress: jennifer.pagrotsky@educ.goteborg.se

Andreas Wester
Yrkeslärare Idrott och hälsa
E-postadress: andreas.wester@educ.goteborg.se

Adam Rosenhöjd 
Lärare på Barn - fritidsprogrammet 
Mobilnummer: 072-856 68 84
E-postadress: adam.rosenhojd@educ.goteborg.se