Bildtext: En elev pratar med ett barn på en skola. De sitter runt ett bord inomhus.

Barnskötare och Elevassistent

Detta är inriktningen för dig som vill arbeta med barn och unga. På det pedagogiska spåret utbildar du dig till barnskötare eller elevassistent. Utbildningen fokuserar på ungas utveckling och lärande. Du har efter avslutad utbildning möjlighet att arbeta som barnskötare eller elevassistent eller vidareutbilda dig till förskollärare, fritidspedagog eller lärare.

Din utbildning

Inriktningen Barnskötare och elevassistent ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om arbetet på förskola, skola och fritidshem. Här får du lär dig att planera och genomföra aktiviteter inom dessa områden.

Efter din utbildning

Efter din utbildning får du en grundläggande högskolebehörighet och en yrkesexamen. Det betyder att du kan välja om du vill plugga vidare på högskola, yrkeshögskolan eller folkhögskola eller börja jobba direkt.

Jobba direkt efter din utbildning
Efter som du efter din utbildning har en yrkesexamen kan du börja jobba som barnskötare eller elevassistent direkt. 

Plugga vidare efter din utbildning
Under din utbildning har du skaffat dig kunskaper inom pedagogiskt arbete. Detta underlättar för dig som vill plugga vidare till förskollärare, fritidspedagog eller lärare på högskola, yrkeshögskolan eller folkhögskola.

Hör gärna av dig till våra  Studie - och yrkesvägledare med alla dina frågor! 


  • Du utvecklar dina ledaregenskaper och lär dig planera, organisera och leda olika aktiviteter.

  • Du lär dig att bemöta barn i olika åldrar och i olika situationer.

  • Under det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) skapar du kontakter som kan underlätta din framtida anställning.

  • För dig som saknar betyg från grundskolan erbjuder vi också Yrkesintroduktion och Programinriktat val
     
  • Under din utbildning har du möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörigt.


Vad säger eleverna? 

Julia läser till förskolelärare på Göteborgs Universitet 

— Min yrkesdröm har alltid varit att jobba som förskolelärare. Det var därför jag valde att läsa till barnskötare på Barn och fritidsprogrammet. Det var början på min yrkesdröm och framtid som förskolelärare. Säger Julia Lindberg som tog studenten år 2020. 

Följ Julia på Burgårdens Instagram när hon gjorde praktik på en förskola.


Barnskötare som lärling

Inriktningen barnskötare kan du även läsa som lärling. Kontakta studie och yrkesvägledare eller skolan för mer information.


Yrkesprogram ger grundläggande högskolebehörighet!

Från och med höstterminen 2023 ger alla yrkesprogram grundläggande högskolebehörighet. Det betyder att de kurser som krävs för grundläggande behörighet kommer att ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram.

De yrkesförberedande kurserna kommer inte minskas. Istället kommer yrkesprogrammen ge fler gymnasiepoäng än vad de gör idag.

 Det kommer fortfarande finnas en möjlighet att välja bort de högskoleförberedande kurserna om du vill.

 Våra poängplaner kommer därför att kompletteras. Håll koll på de senaste poängplanerna här på vår sida. 


Frågor om programmet?

Har du frågor om Barn och fritidsprogrammet är du välkommen att kontakta:

Jennifer Pagrotsky 
Rektor på Naturbruksprogrammet, Djur, Barn- och fritidsprogrammet och Yrkespaket Barn- och fritidsprogrammet.

Mobilnummer: 070-205 58 19
Telefonnummer: 031-367 02 15
E-postadress:jennifer.pagrotsky@educ.goteborg.se

Andreas Wester
Yrkeslärare Idrott och hälsa
E-postadress: andreas.wester@educ.goteborg.se

Adam Rosenhöjd 
Lärare på Barn - fritidsprogrammet 
Mobilnummer: 072-856 68 84
E-postadress:adam.rosenhojd@educ.goteborg.se