Vård- och omsorgsprogrammet

Från och med hösten 2021 finns Vård- och omsorgsprogrammet på Burgårdens gymnasium. Programmet kommer då inte längre erbjudas på Katrinelundsgymnasiet. Förändringen gäller även IM yrkesintroduktion och Lärlingsförlagd utbildning. Vård och omsorgsprogrammet på Burgården är till för dig som vill arbeta med människor – friska, sjuka, unga och gamla. Det ger dig en grundläggande yrkesutbildning för arbete inom vård- och omsorgsområdet

Din utbildning

Utbildningen ger dig möjlighet att läsa vidare på högskola, till exempel till sjuksköterska eller socionom, samtidigt som du får en färdig yrkesutbildning. Då kan du arbeta med till exempel akutsjukvård för vuxna och barn, äldreomsorg eller omsorg om personer med funktionsnedsättning eller inom psykiatri.

Film Alexander och Rosario berättar varför de valt programmet och hur det är att läsa utbildningen.


APL (Arbetsplatsförlagt lärande)

16 veckor av dina studier är förlagda på olika arbetsplatser som äldreboenden, gruppboenden, daglig verksamhet och sjukhus. APL är viktigt för att skapa helhet i utbildningen. Den ger kompetens och ökad förståelse för den yrkesverksamhet som programmet förbereder för. Vi har ett nära samarbete med APL-platserna.

Lärling

Lärling är för dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Som lärling är du mer än halva din gymnasietid på en arbetsplats. Du kan även läsa Vård och omsorgsprogrammet som lärling.

Vid frågor om programmet välkommen att kontakta:

Laila Gordon von Hacht
Rektor Vård- och omsorgsprogrammet
Tel: 031-367 05 14
E-post: laila.gordon.von.hacht@educ.goteborg.se

Anna-Lena Ågren
Yrkeslärare Vård och omsorg
E-post: anna-lena.agren@educ.goteborg.se

Gunhild Karlsson
Yrkeslärare Vård och omsorg för lärling
E-post: gunhild.karlsson@educ.goteborg.se