Yrkespaket Barnomsorg


Drömmer du om att jobba med barnomsorg men är inte behörig att söka till det nationella Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet? Då kan Yrkespaket vara rätt utbildning för dig.

Din utbildning 

  • Utbildningen är 2 år.
  • 900 poäng gymnasiekurser från det nationella programmet Barn- och fritid.
  • Grundskolekursen svenska/svenska som andraspråk
  • Gymnasiekursen svenska 1/svenska som andraspråk 1 (är du klar med grundskolekursen kan du börja direkt med gymnasiekursen).
  • Yrkeslärare och lärare i svenska arbetar tillsammans för att du ska utveckla det yrkesspråk du behöver på arbetsplatsen.

Arbetsplatsförlagt lärande - praktik 

I din utbildning ingår 8 veckor praktik (APL). Då är du på en arbetsplats och genomför en del av din utbildning där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider.

Efter din utbildning 

  • Kan du söka arbete inom barnomsorg.
  • Kan du komplettera med utbildning inom vuxenutbildningen som leder till arbete som barnskötare. Många förskolor begär en fullständig barnskötarutbildning för att erbjuda tillsvidareanställning.
  • Kan du komplettera med utbildning på folkhögskola eller vuxenutbildning för en fullständig gymnasieexamen.

Antagning

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som går på ett introduktionsprogram och vill satsa på en yrkesutbildning. 
Du behöver inte vara klar med din grundskolesvenska, men du behöver ha kommit en bra bit på vägen eftersom du behöver goda språkkunskaper för att klara den här utbildningen.

Antagningen sker genom enskild antagning. Vi prioriterar elever som har goda förutsättningar att klara en yrkesutbildning. Du söker utbildningen med hjälp av din Studie- och yrkesvägledare.

Frågor om utbildningen?

Välkommen att kontakta:

Jennifer Pagrotsky 
Rektor på Naturbruksprogrammet, Djur, Barn- och fritidsprogrammet och Yrkespaket Barn- och fritidsprogrammet.
Mobilnummer: 070-205 58 19
Telefonnummer: 031-367 02 15
E-postadress: jennifer.pagrotsky@educ.goteborg.se


Programblad Yrkespaket barnomsorg