Serviceenheten


Här hittar du kontaktuppgifter till Burgårdens serviceenhet som består av vaktmästeri, lokalvård och kök.

Serviceenheten

Marek Hom
Servicechef
Telefon: 031-367 02 44
E-post:  marek.hom@educ.goteborg.se 

Vaktmästeri
Telefon: 031-367 02 41 

Johan Blomqvist
Teknisk service  
Mobil: 072-246 14 97
E-post:  johan.blomqvist@educ.goteborg.se

Ashwak Bawi
Städledare
Mobil: 076-141 24 58
E-post:  ashwak.bawi@educ.goteborg.se

Kent Lindberg 
Kökschef 
Telefon: 031-367 02 60
E-post:  kent.lindberg@educ.goteborg.se