Burgårdens elevkår

En elevkår är en förening skapad av elever för elever. Vi jobbar med att skapa en mer givande skoltid för alla våra medlemmar!

Vad är en elevkår?

Elevkåren är självständig från skolan och verkar för eleverna, inte för lärarna och rektorn som ett elevrådet gör. Syftet med elevkåren är att samla och stärka medlemmar. De gör vi med hjälp av event, lobbying och bildning.

Även nationella och regionala arrangemang hålls med hjälp av Sveriges Elevkårer. Vi hoppas att vi ska kunna stärka samarbetet med andra kårer och etablera Burgårdens Elevkår bland starka kårer.

Vad gör en elevkår?

Elevkåren är till för medlemmarna och för att skoltiden ska bli mer givande. Därför försöker vi göra mycket roliga grejer som event, tävlingar, mingel, roliga aktiviteter. Vi jobbar med att uppfylla medlemmarnas förslag och önskemål, skapa gemenskap på skolan.

Utan medlemmarna finns det ingen elevkår eftersom ni bygger elevkåren. Det kostar ingenting att gå med och man behöver inte sitta med på möten, om man inte vill. 

Varje år får vi en budget från Sveriges Elevkårer. Vilken summa vi får beror på hur många medlemmar vi har och hur många procent av skolans elever som de är. Ju fler medlemmar desto större budget till kåren. De innebär större fester, bättre priser till tävlingar och mer fika till mingel! Alla medlemmar får dessutom lägre priser på biljetter till våra evenemang och såklart förtur till olika saker. Vi ses i korridorerna!

Bli medlem i Burgårdens elevkår

Klicka här för att bli medlem i Burgårdens Elevkår!

Följ oss på våra sociala medier 

Instagram: @burgardenselevkar
Facebook: Burgårdens Elevkår
Snapchat: @burgardenselevkar