Programinriktat val

Är för dig som saknar grundskolebehörighet och har som mål att komma in på ett nationellt yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Du kan läsa programinriktat val på Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet  Hantverksprogrammet, frisör, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet

Under din utbildning 

Din utbildning är samma som den på programmet samtidigt som du under ditt första år läser in det eller de grundskoleämnen du saknar. Dina behov och din förmåga avgör hur många timmar du lägger på ämnet. Utbildningen är på ett år men kan vid behov förlängas. Efter att du fått din grundskolebehörighet får du ett gymnasieintyg och går över till programmet. Du fortsätter att läsa programmets kurser i ämnet och efter tre år tar du studenten tillsammans med dina jämnåriga klasskamrater.

Betyg för att kunna söka till ett programinriktat val

För att kunna söka till ett programinriktat val ska du ha godkänt i:

  • Svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen.

Eller: 

  • Svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Såhär ansöker du  

Du söker till programinriktat val tillsammans med studie- och yrkesvägledaren. 

Frågor om programmen?

Välkommen att kontakta rektorerna för det olika introduktionsprogrammen här.