Introduktionsprogram


Introduktionsprogram är till för dig som saknar gymnasiebehörighet. Här får du hjälp att bli behörig till ett gymnasieprogram eller att skaffa dig en väg in i arbetslivet.

Vill du bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram, skaffa dig en väg in i arbetslivet eller göra dig redo för någon annan utbildning? På introduktionsprogrammen lägger vi upp dina studier, och din praktik, så att de passar för din bakgrund, din person och dina framtidsplaner.

Våra introduktionsprogram

Filmen om våra introduktionsprogram 

Koll in filmen där elever och lärare berättar om hur det är att läsa ett introduktionsprogram på Burgårdens gymnasium.