Två elever sitter bredvid varandra vid en bänk i ett klassrum och arbetar framför en dator.

Samhällsvetenskapsprogrammet


Är du intresserad av hur samhället fungerar och hur människor påverkas av det som händer lokalt och globalt? Då är Samhällsvetenskapsprogrammet något för dig! Här får du lära dig om människors samspel med sin omgivning och samhällets utveckling.

Din utbildning 

På Samhällsvetenskapsprogrammet studerar du människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Det innebär att du bland annat läser ämnen som psykologi, filosofi, religionsvetenskap, samhällsvetenskap och historia.

Du får lära dig hur individen och samhället samspelar samt hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Du lär dig hur det svenska samhället fungerar, hur andra samhällen ser ut samt vad som påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle.

Det här är programmet för dig som vill veta mer om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt både ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

På Burgårdens gymnasium har vi inriktningen beteendevetenskap. Här lär du dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du kommer att förstå hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare och kurserna du läser handlar om kommunikation, lärande och ledarskap.

Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet på Burgårdens gymnasium har något mindre klasstorlekar och personalen har därför möjlighet att möta dig på ett mer personligt sätt. Vi är ett bra val för dig som vill ha den trygghet och gemenskap som en mindre skolenhet erbjuder, samtidigt som vi erbjuder den stora skolans resurser i form av till exempel elevhälsa, bibliotek och individuella val.

Efter din utbildning

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter din utbildning har du särskild behörighet att läsa vidare på högskolan till ditt drömyrke!  Kanske är det som socionom, psykolog, lärare eller journalist?

Saknar du något betyg från grundskolan?

Saknar du något grundskolebetyg som behövs för att komma in på Samhällsvetenskapsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet? Då kan du eventuellt vara behörig att läsa Programinriktat val.


Hör eleverna på Samhällsprogrammet och Naturvetenskapliga programmet berätta om sina utbildningar

Frågor om programmet?

Välkommen att kontakta:

Lena Norberg
Lärare engelska och antagningsansvarig på Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet
E-postadress lena.norberg@educ.goteborg.se

Maria Gustafsson
Rektor för Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Programinriktat val på Naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet och Prövningsenheten
Telefonnummer: 031-367 02 40
Mobilnummer: 076-764 54 97
E-postadress: maria.gustafsson@educ.goteborg.se

Vuokko Andersson 
Specialpedagog 
Mobilnummer: 076- 141 24 98
E-postadress: vuokko.andersson@educ.goteborg.se